Personal Eye System (PES)

pes0PES (Personal Eye System) je navigační a velitelská aplikace pro sdílení dat a pozice s ostatními zařízeními. Aplikace je svým systémem a vlastnostmi zaměřená na profesionální vojáky, bezpečností a záchranné složky a další zájmové skupiny, které pro svou činnost vyžadující topografickou navigaci, sledování a snadné sdílení dat, tedy v našem případě i pro použití v airsoftu. Systém byl navržen aktivními vojáky jako náhrada tradičního GPS, papírové mapy a mobilního telefonu. Papírovou mapu pochopitelně nenahradí a mobilní telefon v mnoha případech také ne ale je to zajímavá pomůcka.
PES je navržen na platformě operačního systému Android a využívá technologii GPS a další sensory zařízení pro určování pozice. Pozice je následně zobrazena na veřejně dostupných mapách v režimu online (mapové podklady společností Google a Yahoo případně mapy Open Street) případně na vlastních mapách v režimu offline. V Airsoftwars používáme posledně zmíněné vlastní mapové podklady v režimu offline. Samotná příprava takové mapy není složitá, nicméně pro prvotní tvorbu vyžaduje poměrně složité znalosti v oboru kartografie pro tvorbu mapy a její následnou kalibraci a přípravu pro použití systémem PES. Tato forma offline map je ideální pro použití z důvodu absence nutnosti stahování online mapy v podmínkách slabého signálu pro datové připojení. Při použití offline map je datový přenos naprosto minimální a funguje i ve velmi těžkých podmínkách z hlediska pokrytí oblasti datovým připojením. Systém umí pracovat i s cachovanými mapami.

          

Jak již bylo naznačeno výše, systém PES vyžaduje pro sdílení své pozice a dalších informací datové připojení. V případě absence datového připojení systém nesdílí s ostatními zařízeními pozici a informace ale stále funguje v rámci režimu offline, zobrazuje pouze svou vlastní pozici, poslední platné pozice ostatních zařízení a ukládá informace, které při první možnosti po opětovném připojení k síti odešle na server ke sdílení a zároveň přijme ze serveru aktuální informace od ostatních připojených zařízení. Uživateli systému díky této vlastnosti umožní pravidelně získávat informace a to i přesto, že se většinu času pohybuje mimo dosah signálu. V kombinaci s funkcí posílání krátkých textových zpráv přes rozhraní systému PES se jedná o výbornou kombinaci v případě nedostupnosti signálu pro mobilní telefony, kdy se tyto textové zprávy odešlou automaticky při opětovném připojení zařízení do sítě.
Co všechno vlastně PES umí? Není toho vůbec málo … Sdílí vlastní pozici, body zájmu, trasy, cíle, referenční body, krátké textové zprávy, popisky a další informace. Systém totiž vychází z původně vojenského systému BES (Battle Eye System), který používají některé vojenské složky v rámci NATO.

pes4

V rámci spolku Airsoftwars využíváme systém od konce roku 2012. Od začátku v PESu vidíme velkou budoucnost a skvělé využití v airsoftu. Krátce po prvním seznámení jsme do systému investovali nemalé finanční a časové prostředky a pořídili jsme v průběhu jednoho roku celkem 25 zařízeních. Tyto zařízení dáváme k dispozici účastníkům na našich akcích velitelům na úrovni čet. Zároveň umožňujeme připojení do sítě i účastníkům s jejich vlastními zařízeními. Na akci Protector XI. jsme v roce 2014 měli připojených celkem 50 zařízení. Nutno podotknout, že fungujících, sdílejících a aktivně používaných :-).

Co je potřeba pro používání systému PES? Není toho moc – zařízení s operačním systémem Android minimálně verze 4.2.2 (telefon, tablet), modul GPS (integrovaný, externí), datový tarif (při použití offline map v rámci stovek kb za den), pronajatý prostor na serveru (roční pronájem na určitý počet zařízení), dočasnou nebo trvalou licenci na každé připojené zařízení a pochopitelně vůli a snahu systém používat nejenom pasivně zapnuté v batohu ale i aktivně a zadávat a sdílet informace. Vhodná je i dostatečně velká baterie (ideálně 3000 – 4000mAh) nebo záložní bateriový pack.
Na systému PES se neustále pracuje a do jeho vývoje jsou vkládány nemalé prostředky. Jedněmi z posledních dodatků, o kterých se rozepíšu více, jsou již zmíněné krátké zprávy a synchronizace.
Krátké zprávy – výborná funkce v případě, že nemůžete nebo nechcete mluvit do rádia nebo po telefonu, nebo když jste mimo dosah rádia nebo nejste na signálu pro použití telefonu. V případě dočasné absence datového připojení se neodeslané zprávy ukládají do zařízení a v okamžiku připojení do sítě při dosahu datové sítě dojde k odeslání zpráv a tím pádem jejich nasdílení. Systém zpráv obsahuje i vzorové zprávy dle vojenských standardů. Krátké zprávy hodně využívají na našich akcích průzkumné týmy.

pes91

PES na velitelské konzoli

Synchronizace – relativně nedávno byla přidána další funkce, a to možnost kratší synchronizace. Ve starší verzi byla nejkratší doba synchronizace 60 vteřin, což u herních vozidel bylo často velmi nepřesné. Nyní je nejkratší doba k nastavení 1 vteřina! A to je naprostá bomba :-).
Nesmím opomenout, kdo za celým systémem stojí. Jedná se o slovinskou společnost Milsistemika, která je autorem nejenom „civilní“ verze PES ale zároveň i výše zmíněné vojenské verze BES. Na vývoji se aktivně podílí i sdružení Airsoftwars formou beta testování nových funkcí a formou stress testů. Jsme také nositelem myšlenky některých funkcí a novinek za poslední 2 roky. 

Co říci závěrem?

PES je skvělá aplikace s minimálními nároky a s nízkými nároky na provoz. Ale proto, aby fungoval správně a svému uživateli přinášela výhody své výhody, je potřeba jí pochopit a správně a aktivně používat. Zkuste sami a uvidíte, aplikace je ve zkušební verzi a bez připojení k serveru zdarma.

text: Igor 

pes7 pes8 pes2