CQB

Pravidla pro boj v zastavěných oblastech. V našem případě se jedná o samostatné budovy, stany, základny, tábory či vesnice.
Pro CQB je možné používat pouze zbraně s úsťovou rychlostí do 130 m/s (AEG) nebo 1,7 Joule (HPA) – označené jako SAFEGUN.

Paintballovou zbraní je možné zničit věže základen nebo jiného objektu a to 1 zásahem do určitého místa (tabulka s červeným okrajem) a to na dobu 1 hodiny. Po tuto dobu obsluha věže vypíná osvětlení a opouští věž (na věž se umístí reflexní vesta). 

Paintballovou zbraní je možné zničit a otevřít bránu do základny nebo i jiných opevnění a to 3 zásahy do předem daného místa a na dobu 1 hodiny, takto zničenou bránu může otevřít pouze ORG/GAMEMASTER.

Takovou základnu je možné zničit pomocí klaksonu označeného vlajkou a umístěného uvnitř základny. Podmínkou použití klaksonu je nutnost zničit bránu. Po zničení základny (použitím klaksonu) je základna na 6 hodin vyřazena z provozu, tuto dobu lze herními mechanikami zkrátit. Zničená základna vyvěsí na bránu a věže reflexní vesty.

Ochranné zdi – drátěné ploty nebo netkaná textilie (základny, stanice, atd.) je možné upravovat pouze při stavbě a pouze před zahájením akce. Zejména není možné během akce např. vyřezávat střílny. Je dále zakázáno je jakkoliv poškozovat (prostřihávat) a zneužívat jejich technického provedení (odhrnovat a zvedat textilii, podlézat, prorážet herními vozidly atp.). Zásah skrz ochranné zdi mezerou nebo průstřelem textilie je platný, nicméně střelba skrz tyto ochranné zdi je navíc zakázána. Pokus o překonání silou (skutečnou) je možný pouze za přítomnosti ORG. Stavbu všech plotů nad 100cm výšky schvaluje ORG před začátkem akce.

Do stanů a ze stanů je zakázáno vést jakoukoliv bojovou činnost.

CQB 1CQB 2CQB 3