Smrt a oživení

Zásah do výstroje výrazně přesahující obrys těla (např. batoh na zádech zasažený z boku) je neplatný.
Friendly fire je platná.
Zásah odraženou kulí je neplatný.
Zásah do zbraně je neplatný.

ZÁSAH

Po zásahu kuličkou, nebo dávkou kuliček, je hráč zraněn. Toto zahlásí slovy MÁM nebo HIT. Po dobu pěti minut zůstává na místě. Nevyvíjí žádnou další činnost (nebojuje, nepohybuje se), hraje své zranění, může mluvit s ostatními hráči. Zraněný může být transportován jiným hráčem do bezpečí. Pokud není zraněný do 5 minut obvázán, umírá. Pokud je zraněný znovu zasažen, je doražen a je mrtev. Doražení je možné provézt i gumovým nožem.

SMRT

Pokud hráč zemře, zůstává do konce boje na místě, označí se reflexní vestou. Během této doby může být prohledán, může mu být sebrán průkaz zbraně a další herní předměty. Poté odchází do své domovské lokace a po dobu přesunu musí mít reflexní vestu. Hráč je znovu oživen za 3 hodiny (u Protectoru za 6 hodin), pokud jiná pravidla a bonusy nestanoví jinak. Doba oživení se počítá od doby, co hráč zemřel, ne od doby, kdy se dostavil do domovské lokace. Mrtvola smí být bez vesty jen v domovské lokaci, hraje „obyvatele“ který nesmí do hry zasahovat (nesmí sdělovat nikomu herně ani „neherně“ informace). Pokud je hráč v této fázi znovu zasažen při přestřelce, chová se jako mrtvý, nelze ho obvázat. Stále běží jeho původní čas oživení.

MEDIK

Medik je předem určený a řádně označený bojový medik ozbrojených složek. Medik je dále i civilní zdravotnický personál, který je předem určený a řádně označený nebo který je vyškolený během hry v rámci pravidel. Označení medika je provedeno dle vojenských pravidel nebo místních zvyklostí. Počet mediků je omezen. Medik může obvázat a v nemocnici léčit kteréhokoliv hráče, sám může být obvázán a léčen jiným medikem.

Osetreni 1Osetreni 2Osetreni 3

OBVÁZÁNÍ

Zraněného hráče lze v limitu 5 minut od prvního zásahu obvázat. Obvázání může provést pouze medik. Ošetření musí reálně proběhnout na části těla, která byla zasažena, musí být použito celé balení obvazu. Medik může použít i obvaz hráče. Zraněný musí dále dostat od medika tekutinu v samostatném balení o objemu 0,25-0,3 litru, kterou musí ihned vypít. Tuto tekutinu má u sebe pouze medik. Hráč je poté obvázán a považuje se za ošetřeného. Obvázání se anuluje po 3 hodinách.
Obvázání na Protectoru: Po obvázání může hráč dále bez omezení pokračovat v činnosti, ale do jedné hodiny od obvázání se musí dostavit do nemocnice k vyléčení, jinak umírá. Během této hodiny musí mít neustále na sobě obvaz, kterým byl obvázán. Pokud je hráč znovu zasažen v době jedné hodiny od obvázání do návštěvy nemocnice, je ihned mrtev, nelze ho znovu obvázat. Obvázání se neanuluje.

Příklad správného obvázání


LÉČENÍ (pouze na akci Protector)

Léčení je prováděno pouze v budově nemocnice, obvázaný hráč musí zůstat v nemocnici po dobu jedné hodiny. Během této doby nemůže vyvíjet jinou činnost. Po uplynutí jedné hodiny se vrací zpět do hry. Pokud je léčení pacienta přerušeno, nebo je zasažen znovu střelou, tak umírá a nelze jej už obvázat nebo léčit. Aby mohla nemocnice léčit pacienty, je třeba, aby v ní byl alespoň jeden medik.

Hospital 1Hospital 2Hospital 3