If you need help, we have a list of frequently asked questions and answers. We strive to give you the best buying experience possible. Click a question below to view the answer. Doprovodný text se upravuje v Modules: FAQ

Ano, je to možné. Ne máme na našich akcích určený minimální věk pro účastníky. Jsme jedině rádi, když se i mladší hráči „přiučí“ od těch zkušenějších. Jelikož naše akce probíhají na velkém prostoru, je nutné, aby každý mladší hráč byl tak říkajíc pod dohledem někoho plnoletého (rodiče, kamaráda, velitele jednotky), kdo za něj během akce převezme odpovědnost (společně s pravidly dostanete automaticky formulář pro nezletilé účastníky, pokud se s vámi akce neúčastní přímo zákonný zástupce nezletilého).

Bohužel to není možné. Mnoho služeb, které s akcí souvisí průběžně objednáváme podle navyšujícího se počtu účastníků. A tyto služby již není možné stornovat.

Bohužel to není možné. Majitelé pozemků chtějí, aby byla všechna auta v prostoru dopředu nahlášena a platí se za ně speciální poplatek.

Ano, je to nutné. Každý účastník pak dostane mailem pravidla a informace k akci. A také prostřednictvím mailu potvrzuje, že pravidla četl, a že s nimi souhlasí.

Připravili jsme pro Vás video návod: