Organizátoři

Členové organizačního týmu jsou rozděleni do třech kategorií, identifikují se ID páskou s nápisem:

ORG

Má neomezený přístup do herních lokací, rozhodující slovo při řešení sporů a konfliktů včetně oprávnění rozhodnout o řešení vzniklé situace, právo přezkoušet účastníka ze znalosti pravidel, právo udělit sankci za prohřešky. Má právo kontrolovat dodržování pravidel z hlediska výkonů a omezení zbraní. Barva pásky MODRÁ.

CREW

Má neomezený přístup do herních lokací. Nejedná se o herní postavy, plní pouze neherní úkoly (zajištění technického zázemí, cateringu, apod.). Může kontrolovat dodržování pravidel. Barva pásky ŽLUTÁ.

GAMEMASTER

Řeší spory a konflikty, kontroluje dodržování pravidel. Jde o klíčové herní postavy (stařešinové vesnic, guvernér provincie, vybraní velitelé ISAF a další). Má právo kontrolovat dodržování pravidel z hlediska výkonů a omezení zbraní. Barva pásky ORANŽOVÁ.

GAMEMARSHAL

Má neomezený přístup do herních lokací, kontroluje dodržování pravidel. Barva pásky RŮŽOVÁ a modrou/žlutou reflexní vestou.

Ve hře se dále pohybují novináři označení výrazně nápisem „PRESS“:

Neherní novináři

Neherní novináře schvaluje pouze organizátor (ORG), jsou označeni páskou CREW barvy ŽLUTÁ, mají neomezený přístup do herních lokací. Nejedná se o herní postavy, nezasahují do průběhu akce, nesmí poskytovat informace, přenášet předměty apod.

Herní novináři

Nemají zvláštní oprávnění dle pravidel, vykonávají herně své povolání. Musí se na akci registrovat stejně jako ostatní hráči.

Všichni (herní i neherní) novináři musí být nahlášeni při registraci a musí proběhnout jejich schválení.