Protector XVIII. - 13-16.7.2022

Zatím k akci zveřejňujeme pouze datum, udělejte si čas. Další informace zveřejníme před začátkem registrace.

Otevření prostoru: 12.7.2022 v 10:00
Registrace účastníků na místě: 12.7.2022 od 16:00 do 20:00, 13. - 15.7.2022 od 10:00 do 22:00, po předchozí domluvě bude možná registrace i mimo tuto dobu
Začátek akce: 13.7.2022 ve 20:00
Konec akce: 16.7.2022 ve 20:00
Osoby mladší 18-ti let se mohou této akce účastnit pouze s písemným svolením zákonného zástupce a v doprovodu odpovědné osoby starší 18-ti let.
např. je-li členovi týmu méně než 18 let, přinese na registraci potvrzení od rodičů (na požádání zašleme formulář k vyplnění) a odpovědnou osobou mu může být jeho velitel starší 18-ti let.
Po dobu celé akce budou v prostoru Herní maršálové, které jsme úspěšně odzkoušeli na posledním Protectoru, a kteří budou dohlížet na dodržování pravidel a na místě řešit prohřešky.
Velký důraz klademe i na účastníky – veškeré registrace budou podléhat schválení organizátory.

Přihlášení na akci: od 1.1.2022