Protector XVII. - 21-24.7.2021

logo prot XVII shirt wo bez datumu mini 

V roce 2021 v červenci opět proběhne již 17 ročník legendární airsoftové milsim akce Protector. Za poslední dva ročníky jsme udělali několik zásadních změn v herním nastavení a na mapě, dá se říct takový restart. Změnili jsme hlavní město na Sarkani, Khas Konar zanikl úplně, přesunuli jsme základnu ISAF a změnili umístění některých vesnic, a zavedli jsme do hry a pravidel mnoho nových mechanik. Účastníci se naprosto zapojili do akce a pomohli nám 15. ročník udělat dle dostupné zpětné vazby opět velmi povedený. V 16. ročníku jsme doladili změny a rozšířili herní mapu - podařilo se nám domluvit a pronajmout rozšíření prostoru směr severovýchod do krásných kopců a hustých lesů. Výsledná velikost prostoru spojením původního a nového bude téměř dvounásobná. Takto nová část prostoru je nazvána Paktika, nebo-li další afghánská provincie sousedící se Zábulem. Pohyb v provincii Paktika bude podléhat speciálnímu režimu.

Posledního ročníku akce se zúčastnilo téměř 1100 účastníků.

Na Protectoru se spolu setkají domorodí vesničané, vojáci mezinárodních jednotek ISAF, agenti různých výzvědných služeb, afghánská policie a armáda, zdravotníci, ozbrojené povstalecké skupiny, zpravodajské týmy a další a další postavy a skupiny. Vše záleží na účastnících a jejich zapojení do děje.

Video z posledního ročníku: Protector XVI. (2019)

Jaký bude letošní 17. ročník?

Můžete se opět těšit na 72ti hodinovou MILSIM akci s LARPovými elementy.

Aktuálně přihlášených účastníků:

Tento 17. ročník má opět z čeho čerpat – organizační tým se s minimálními změnami drží již od samého začátku a zkušenosti za tuto dobu načerpané promění v roce 2021 opět do nezapomenutelného zážitku.
V roce 2021 bude předcházet na stejném prostoru ve stejné provincii bojová operace Lizzard (XII.ročník), která bude utvářet počáteční situaci Protectoru. Zatímco Lizzard je čistě bojová operace s úkolem vytlačit silné povstalecké jednotky z oblasti a nastolit mír, tak Protector je o rekonstrukční a mírové činnosti. Do počáteční situace na Protectoru bude mít vliv i dubnová operace Kandahár (III.ročník), která se odehrává v jiném prostoru nedaleko od Zábulu.
Na akci bude opět možné dorazit několik dní dopředu a v úterý proběhne v Sarkani "Předprotectorová párty". Závěrečná party se bude konat po skončení Protectoru v sobotu večer.
Po dobu celé akce budou v prostoru Herní maršálové, které jsme úspěšně odzkoušeli na posledním Protectoru, a kteří budou dohlížet na dodržování pravidel a na místě řešit prohřešky.
Velký důraz klademe i na účastníky – veškeré registrace budou podléhat schválení organizátory.

Co je to LARP ?
LARP – Live Action Role Play - je forma hraní rolí, ve kterém živí lidé fyzicky svými činy představují činy svých postav. Účastníci interagují mezi sebou navzájem a s okolním prostředím, přičemž usilují o splnění cílů ve fiktivním světě reprezentovaném světem skutečným. Pro LARP je typické, že nemá žádné publikum a jeho smyslem je hlavně zábava a zážitek účastníků. Přestože jsou LARPy primárně určeny jejich hráčům a hráčkám a nikoli publiku, jsou velmi fotogenické - především díky propracovaným kostýmům a herním výkonům hráčů.

 Prostor 2

Stejně jako v předchozích letech jsme pro Vás připravili upomínkové předměty k akci. Opět si budete moci přes náš registrační systém objednat trika a patche.

Na Protectoru si budete moci potkat s těmito hlavními stranami:

ISAF - Combined Joint Task Force 82
Silné uskupení vybraných a prověřených jednotek pod zkušeným velením vybuduje v provincii Zábul základnu a naváže přátelské kontakty s místním obyvatelstvem. Jelikož mise a mandát ISAF v regionu je mírová, zahájí mezinárodní jednotky v oblasti rekonstrukční práce, humanitární pomoc a operace k zajištění míru a klidu v oblasti. Silná a přátelská spolupráce s místním obyvatelstvem je základním kamenem úspěchu mezinárodních jednotek. 
Všechny jednotky ISAF jsou ubytovány ve vojenských stanech na hlavní základně Fort Protector 2.
V pevnosti je zajištěno kompletní zázemí včetně chemických toalet, pitné vody, elektrocentrály a dalších stanů které jsou pro příslušníky ISAF k dispozici.
Průzkumné týmy
Oči a uši jednotek ISAF jsou průzkumné týmy. Ty jsou do prostoru akce vyslány již v prvních minutách akce a v ternu působí několik hodin, ale i několik dní. Úspěch či neúspěch spojeneckých akcí je na informacích získaných od průzkumníků přímo závislí.
Průzkumníci operují ve 2-3 členných týmech a jejich úkolem je z převážné většiny sběr informací.
Není to práce pro každého, ale pokud Vás taková činnost baví, neváhejte a přihlaste se k průzkumu.
Přibližně dva měsíce před akcí probíhá výcvik průzkumných jednotek, kde dochází ke secvičení jednotlivých týmů a zavedení standardů podle kterých průzkumné jednotky na našich akcích fungují.
Ústrojová kázeň
povinná: pouštní maskovací uniformy nebo multicamy, neprůstřelná/střepinová vesta, ochranná helma
Výjimky může udělit velení ISAF

FORT PROTECTOR 2

Povstalci
Povstalecké síly jsou opět silné a nebezpečné!!!
Jedná se o militantní fundamentalistickou skupina prosazující radikální islámské právo. Svatým a jediným záměrem je vypudit cizáky a bezvěrce ze své země a v regionu nastolit svou jasnou vládu. Hnutí pro tyto účely používá širokou škálu prostředků od kázání víry, pomoc vesničanům a zároveň vhodně zvolené a správně umístěné terorizování, přes vyzbrojování věrných a jejich výcvik, po kladení ideologicky správných nástrah, napadání vojáků ISAF, ničení vojenských cílů a zamezení provádění rekonstrukčních pracích. Na začátku akce bude mít tato skupina pod svým velením přibližně 100 bojovníků. Jestli se jim podaří naverbovat další ozbrojence z řad vesničanů, závisí pouze na různých okolnostech. K této skupině se není možné přihlásit, lze se k němu pouze přidat během hry.
Ústrojová kázeň
povinná: civilní oděv afgánského / arabského typu
zakázaná: striktní zákaz používání maskovaných blůz a kalhot a jakýchkoli doplňků
Používání taktických vest a armádní výstroje povoleno pouze jednobarevných (NE maskovaných)

protector 2018mini

Aghánští vesničané
V prostoru akce bude vybudováno několik vesnic a město (v roce 2018 to bylo 6 vesnic a 1 město). Každá vesnice bude mít herní prvky, jako jsou například restaurace, kino, poštu, a další. Město jako místní sociální a ekonomický hub bude obsahovat centrální policejní stanici, několik restaurací, hlavní mešitu, kancelář guvernéra provincie, pakistánské zastupitelství a opět další a další herní prvky. Přestože převážnou část herních prvků zajistí organizátoři, rozhodně se nekladou meze představivosti a snaze účastníků o dotvoření skvělé a jedinečné atmosféry, kterou si Protector za svou dlouhou a barvitou existenci vybudoval.
Ústrojová kázeň
povinná: civilní oděv afgánského / arabského typu
zakázaná: striktní zákaz používání maskovaných blůz a kalhot a jakýchkoli doplňků

Guvernér provincie a guvernérova ochranka
Nejvyšší představitel afghánské státní moci. Zřizuje úřad guvernéra (funguje zpravidla v předem vyhlášených úředních hodinách), potřebné služby a úřady, ve spolupráci s ANP a ANA udržuje mír a pořádek.
Je zástupce vlády pro ISAF, i když nemá přímou jurisdikci vůči zahraničním jednotkám, jeho souhlas s jejich operacemi na území sídla případně i k domovní prohlídce konkrétních staveb (stanů) je k legální akci nutný.
Guvernér aktivně ovlivňuje dění v provincii a řídí její chod.
Ústrojová kázeň
povinná: civilní oděv afgánského / arabského typu, průkaz člena guvernérovi ochranky
zakázaná: striktní zákaz používání maskovaných uniforem
doporučená: černý baret
používání taktických vest a armádní výstroje je povoleno pouze jednobarevných (NE maskovaných)

lizzard 20 triko mini

Afgánská národní policie - ANP
Policejní sbor prošel odroku 2018 velkou změnou a proto nabírá nové zájemce o službu. Je-li Vaším cílem pomoci udržet v provincii právo a pořádek, registrujte se. ANP blízce spolupracuje s úřadem guvernéra a s ANA.
Ústrojová kázeň
povinná: černé nebo modré kalhoty, modrá košile, černá nebo modrá čepice 
doporučená: černá neprůstřelná vesta, černá helma

Afgánská národní armáda - ANA
ANA se v roce 2014 ba Protectoru objevila po několika letech a byla to dobrá volba. Příslušníci ANA se svých úkolů zhostili jak měli a ukázali, že i tato ozbrojená složka na Protector patří. Proto ANA otevírá nábor i pro další rok. ANA je rozdělena do čtyř kategorií (Milice, Pěchota, Commados, Special Forces). Nasazení a výstroj se lyší dle těchto kategorií. ANA blízce spolupracuje s úřadem guvernéra a s ANP.
Ústrojová kázeň:
povinná: afghánská vlaječka na unifotmě
povinná dle zařazení: milice (olivová uniforma), pěchota (woodland, helma), Commandos (woodland, neprůstřelná/střepionová vesta, helma), Special Forces (multicam, neprůstřelná vesta) 

Herní novináři
Jsou běžní účastníci akce, mohou být zastřeleni či zadrženi. Mohou zasahovat do jakéhokoli průběhu akce a poskytovat účastníkům akce informace, které se během akci či jejich příprav dozvědí. Mohou být loajální jak k ISAF, tak k povstalcům.
Účastníci akce jim mohou zamezit přístup do lokací (např. stráž na bráně základny je nemusí pustit dovnitř, ale může; vesničané je mohou vykázat z vesnice; apod.)
Ústrojová kázeň:
povinná: oblečení odpovídající scénáři (domorodé oblečení pro místní novináře, maskáče pro armádní novináře, pro ostatní barveně nevýrazné oblečení, kapsáče, apod.), viditelný nápis PRESS
doporučená: neprůstřelná vesta a helma

Lizzard00011Lizzard 2019 336Lizzard 2019 134

Místo konání: BVP Svébořice, Areál Nové Dvory, poblíž Mimoně (http://www.mapy.cz/s/cUjt)
Otevření prostoru: 20.7.2021 v 10:00
Registrace účastníků na místě: 20.7.2021 od 16:00 do 20:00, 21. - 23.7.2021 od 10:00 do 22:00, po předchozí domluvě bude možná registrace i mimo tuto dobu
Začátek akce: 21.7.2021 ve 20:00
Konec akce: 24.7.2021 ve 20:00
Osoby mladší 18-ti let se mohou této akce účastnit pouze s písemným svolením zákonného zástupce a v doprovodu odpovědné osoby starší 18-ti let.
např. je-li členovi týmu méně než 18 let, přinese na registraci potvrzení od rodičů (na požádání zašleme formulář k vyplnění) a odpovědnou osobou mu může být jeho velitel starší 18-ti let.
Po dobu celé akce budou v prostoru Herní maršálové, které jsme úspěšně odzkoušeli na posledním Protectoru, a kteří budou dohlížet na dodržování pravidel a na místě řešit prohřešky.
Velký důraz klademe i na účastníky – veškeré registrace budou podléhat schválení organizátory.

Přihlášení na akci a výše účastnicného příspěvku:
od 1.1.2020 do 31.3.2020
Afgánští civilisté - vstupné 650kč / osoba
PRESS - vstupné 750kč / osoba
ANP, Guvernér a jeho ochranka- vstupné 850kč / osoba
ISAF, ANA, Povstalci - vstupné 1050kč / osoba
Toto zvýhodněné vstupné je podmíněné platbou do 14dní od odeslání přihlášky a je pouze pro prvních 300 přihlášených účastníků na akci!!!
Platby musí být na náš účet připsány nejpozději 14.4.2020

od 1.4.2020 do 23.7.2021
Afgánští civilisté - vstupné 750kč / osoba
PRESS - vstupné 850kč / osoba
ANP, Guvernér a jeho ochranka- vstupné 950kč / osoba
ISAF, ANA, Povstalci - vstupné 1.150kč / osoba
Platby musí být na náš účet připsány nejpozději 21.7.2021
Pro pozdější platbu a platbu na místě akce je stanoven příplatek ve výši 100kč.

Od roku 2020 jsme na základě požadavku majitelů pozemků nuceni vybírat za herní auta tyto poplatky:
užívání herního auta do 2,5t ve výši 1.210kč (např. Jeep, Landrover, Rangerover, Toyota Hilux, UAZ, Willis Jeep, Lada Niva, Nissan Patrol)
užívání herního auta nad 2,5t ve výši 2.420kč (např. V3S v různých sestavách, Unimog, Tatra)
užívání herního obrněného auto (kolového či pásového) ve výši 6.050kč (např. T52, OT64, BRDM, BRD, BTR, Pandur)

Lizzard 2018 001