Operace Lizzard XII. - 20-22.8.2021

lizz XII shirt wo bez datumu mini

Nadcházející 12.díl válečné operace Lizzard, se scénářově nijak zásadně neliší od předchozích ročníků – rozsáhlé bojové operace družstev a čet, jak pěších tak mobilních, bojová činnost povstaleckých skupin a boj o kontrolu v regionu.

Jelikož se na léto 2021 plánuje v provincii operace Protector XVII. je úkolem mezinárodních jednotek ISAF vybudovat opevněnou základnu, zajistit přidělenou operační oblast a vyhledat a zničit povstalecké jednotky a jejich v prostoru ukryté základny. Velmi důležité pro jednotky ISAF je zlomení ozbrojeného odporu a nastolení pořádku v provincii a připravení půdy pro letní mírovou operaci.
Povstalecké jednotky musí za každou cenu narušovat a ničit snahy spojeneckých sil o ovládnutí provincie, napadat ozbrojené konvoje a v neposlední řadě obsadit a zničit základnu ISAF. Pro tyto účely je možné použít jakýchkoliv prostředků ke zničení protivníka a narušení jeho činnosti.
Budou využity jak průzkumné mise, útočné operace, přepadové úkoly, obrana základen a další a další.
Smyslem operace není bezduchá střílečka. Naopak, smyslem Operace Lizzard XI. je co nejvěrněji napodobit skutečnou bojovou operaci mezinárodních jednotek ISAF a střet s velmi dobře připraveným, odhodlaným a kvalitním povstaleckým hnutím.
Jubilejního X. ročníku akce se zúčastnilo přes 1200 účastníků.

Video z roku 2019: Operace Lizzard X.

Jaký bude letošní 12. ročník?

Můžete se opět tušit na 50ti hodinovou MILSIM akci plnou zajímavých misí.

Aktuálně přihlášených účastníků:

Opět se nám podařilo domluvit a pronajmout rozšíření prostoru směr severovýchod do krásných kopců a hustých lesů. Výsledná velikost prostoru spojením původního a nového bude téměř dvojnásobná oproti roku 2018. Takto nová část prostoru je nazvána Paktika, nebo-li další afghánská provincie sousedící se Zábulem. Pohyb v provincii Paktika bude opět podléhat speciálnímu režimu.

2020 Afghanistan v3

Stejně jako v předchozích letech jsme pro Vás připravili upomínkové předměty k akci. Opět si budete moci přes náš registrační systém objednat trika a patche.

Jak jsme již zmínili, opět se utkají koaliční síly ISAF a povstalci. Zde jsou popisy jednotlivých stran:

ISAF - Combined Joint Task Force 82
S ohledem na aktuální bezpečnostní situaci naplánovalo velitelství ISAF na konec května Operaci Lizzard XI., jejímž cílem bude oslabení povstaleckých pozic.
Všechny rekonstrukční a humanitární operace a projekty byly do doby než bude v provincii zvýšena bezpečnost pozastaveny.
Všechny jednotky ISAF jsou ubytovány ve vojenských stanech na hlavní základně Fort Protector 2.
V pevnosti je zajištěno kompletní zázemí včetně chemických toalet, pitné vody, elektrocentrály a dalších stanů které jsou pro příslušníky ISAF k dispozici.
Průzkumné týmy
Oči a uši jednotek ISAF jsou průzkumné týmy. Ty jsou do prostoru akce vyslány již v prvních minutách akce a v ternu působí několik hodin, ale i několik dní. Úspěch či neúspěch spojeneckých akcí je na informacích získaných od průzkumníků přímo závislí.
Průzkumníci operují ve 2-3 členných týmech a jejich úkolem je z převážné většiny sběr informací.
Není to práce pro každého, ale pokud Vás taková činnost baví, neváhejte a přihlaste se k průzkumu.
Přibližně dva měsíce před akcí probíhá výcvik průzkumných jednotek, kde dochází ke secvičení jednotlivých týmů a zavedení standardů podle kterých průzkumné jednotky na našich akcích fungují.
Ústrojová kázeň
doporučená: pouštní maskovací uniformy nebo multicam, neprůstřelná / střepinová vesta, ochranná helma
povinná: kompletní maskovací uniforma

FORT PROTECTOR 2

Povstalci
Povstalecké síly jsou opět silné a nebezpečné!!!
Přes zimu povstalecké skupiny nabraly druhý dech a s příchodem jara rozpoutaly v provincii Zábul peklo. Jakmile mají příležitost, napadají checkpointy, patroly i základny spojeneckých jednotek a snaží se spojencům dokázat, že nejsou v provincii vítáni. Někteří povstalci pracují tzv. na plný úvazek, jiní se pokud se jim to hodí maskují za vesničany a podnikají proti spojeneckým jednotkám výpady, jen když se jim to hodí. V každé vesnici je jeden povstalecký vůdce, který organizuje povstalce na velké útoky proti významným cílům a organizuje pašování drog a zbraní.
Povstalci budou v herním prostoru umístěni v hlavním městě a v dalších 3-4 vesnicích v závislosti na počtu přihlášených účastníků.
Ústrojová kázeň
povinná: civilní oděv afgánského / arabského typu
zakázaná: striktní zákaz používání maskovaných blůz a kalhot 
Používání taktických vest a armádní výstroje povoleno pouze jednobarevných (NE maskovaných)

Aghánští vesničané
I když je akce Operace Lizzard pojata jako bojová akce, tak se mohou někteří účastníci do akce zapojit v rolých prostých vesničanů. Případně se mohou talibanci za vesničany vydávat, když se jim to hodí.
Ostatní strany však nemají zájem na rekonstrukční či jiné mírové činnosti a tak k LARPování dochází minimálně.
Ústrojová kázeň
povinná: civilní oděv afgánského / arabského typu
zakázaná: striktní zákaz používání maskovaných blůz a kalhot 

Herní novináři
Jsou běžní účastníci akce, mohou být zastřeleni či zadrženi. Mohou zasahovat do jakéhokoli průběhu akce a poskytovat účastníkům akce informace, které se během akci či jejich příprav dozvědí. Mohou být loajální jak k ISAF, tak k povstalcům.
Účastníci akce jim mohou zamezit přístup do lokací (např. stráž na bráně základny je nemusí pustit dovnitř, ale může; vesničané je mohou vykázat z vesnice; apod.)
Ústrojová kázeň
povinná: oblečení odpovídající scénáři (domorodé oblečení pro místní novináře, maskáče pro armádní novináře, pro ostatní barveně nevýrazné oblečení, kapsáče, apod.), viditelný nápis PRESS
doporučená: neprůstřelná vesta a helma

Lizzard00011Lizzard 2019 336Lizzard 2019 134

Místo konání: BVP Svébořice, Areál Nové Dvory, poblíž Mimoně (http://www.mapy.cz/s/cUjt)
Otevření prostoru: 19.8.2021 v 10:00
Registrace účastníků na místě: 19.8.2021 od 15:00 do 20:00, 20.8.2021 od 08:00-20:00, 21.8. 2021 od 08:00-10:00, po předchozí domluvě bude možná registrace i mimo tuto dobu
Začátek akce: 20.8.2021 v 10:00
Konec akce: 22.8.2021 v 12:00
Osoby mladší 18-ti let se mohou této akce účastnit pouze s písemným svolením zákonného zástupce a v doprovodu odpovědné osoby starší 18-ti let.
např. je-li členovi týmu méně než 18 let, přinese na registraci potvrzení od rodičů (na požádání zašleme formulář k vyplnění) a odpovědnou osobou mu může být jeho velitel starší 18-ti let.
Po dobu celé akce budou v prostoru Herní maršálové, které jsme úspěšně odzkoušeli na posledním Protectoru, a kteří budou dohlížet na dodržování pravidel a na místě řešit prohřešky.
Velký důraz klademe i na účastníky – veškeré registrace budou podléhat schválení organizátory.

Přihlášení na akci a výše vstupného:
od 1.1.2021 do 31.3.2021
Povstalci, civilisté a PRESS - vstupné 550kč / osoba
ISAF - vstupné 650kč / osoba
Toto zvýhodněné vstupné je podmíněné platbou do 14dní od odeslání přihlášky a je pouze pro prvních 300 přihlášených účastníků na akci!!!
Platby musí být na náš účet připsány nejpozději 15.4.2021

od 1.4.2021 do 21.8.2021
Povstalci, civilisté a PRESS - vstupné 650kč / osoba
ISAF - vstupné 750kč / osoba
Platby musí být na náš účet připsány nejpozději 26.5.2021
Pro platbu na místě akce je stanoven příplatek ve výši 100kč.

Od roku 2020 jsme na základě požadavku majitelů pozemků nuceni vybírat za herní auta tyto poplatky:
užívání herního auta do 2,5t ve výši 1.210kč (např. Jeep, Landrover, Rangerover, Toyota Hilux, UAZ, Willis Jeep, Lada Niva, Nissan Patrol)
užívání herního auta nad 2,5t ve výši 2.420kč (např. V3S v různých sestavách, Unimog, Tatra)
užívání herního obrněného auto (kolového či pásového) ve výši 6.050kč (např. T52, OT64, BRDM, BRD, BTR, Pandur)

Lizzard 2018 001