Operace Lizzard XIV. - 26-28.5.2023

Nadcházející 14.díl válečné operace Lizzard, se systémem akce nijak zásadně neliší od předchozích ročníků – rozsáhlé bojové operace družstev a čet, jak pěších, tak mobilních, bojová činnost povstaleckých skupin a boj o kontrolu v regionu.
Obě strany budou plnit rozličné úkoly a bojovat o nadvládu nad Zábulem. Pro tyto účely je povoleno použít jakékoliv prostředky, které neodporují pravidlům nebo slušnému chování.
Budou využity jak průzkumné mise, útočné operace, přepadové úkoly, obrana základen a další úkoly.
Smyslem operace není bezduchá střílečka. Naopak, smyslem Operace Lizzard XIV. je co nejvěrněji napodobit skutečnou bojovou operaci mezinárodních jednotek ISAF a střet s velmi dobře připraveným, odhodlaným a kvalitním povstaleckým hnutím.
Posledního ročníku akce se zúčastnilo 1000 hráčů.

Video z roku 2019: Operace Lizzard X.

Jaký bude letošní 13. ročník?

Můžete se opět tušit na 50ti hodinovou MILSIM akci plnou zajímavých misí.

Místo konání: poblíž Mimoně
Otevření prostoru: 25.5.2023 v 10:00
Registrace účastníků na místě: 25.5.2023 od 15:00 do 20:00, 26.5.2023 od 08:00-20:00, 27.5. 2023 od 08:00-10:00, po předchozí domluvě bude možná registrace i mimo tuto dobu
Začátek akce: 26.5.2023 v 10:00
Konec akce: 28.5.2023 v 12:00
Osoby mladší 18-ti let se mohou této akce účastnit pouze s písemným svolením zákonného zástupce a v doprovodu odpovědné osoby starší 18-ti let.
např. je-li členovi týmu méně než 18 let, přinese na registraci potvrzení od rodičů (formulář k vyplnění Vám bude zaslán společně s pravidly) a odpovědnou osobou mu může být jeho velitel starší 18-ti let.
Po dobu celé akce budou v prostoru Herní maršálové, kteří již několik let úspěšně dohlížet na dodržování pravidel a na místě řeší prohřešky.
Velký důraz klademe i na účastníky – veškeré registrace budou podléhat schválení organizátory.

Přihlášení na akci: od 1.1.2023 20:00

Lizzard 2018 001