Operace Lizzard XIII. - 27-29.5.2022

lizz XII shirt wo bez datumu mini

Nadcházející 13.díl válečné operace Lizzard, se systémem akce nijak zásadně neliší od předchozích ročníků – rozsáhlé bojové operace družstev a čet, jak pěších, tak mobilních, bojová činnost povstaleckých skupin a boj o kontrolu v regionu.

Tento rok jsme se rozhodli přenést akci do období, ve kterém probíhala známá operace REDWINGS. Touto operací jsme se nechali inspirovat a bojové scénáře budou z této operace vycházet.

Obě strany budou plnit rozličné úkoly a bojovat o nadvládu nad Kandahárem. Pro tyto účely je povoleno použít jakékoliv prostředky, které neodporují pravidlům nebo slušnému chování.

Budou využity jak průzkumné mise, útočné operace, přepadové úkoly, obrana základen a další úkoly.

Smyslem operace není bezduchá střílečka. Naopak, smyslem Operace Lizzard XIII. je co nejvěrněji napodobit skutečnou bojovou operaci mezinárodních jednotek ISAF a střet s velmi dobře připraveným, odhodlaným a kvalitním povstaleckým hnutím.

Video z roku 2019: Operace Lizzard X.

Jaký bude letošní 13. ročník?

Můžete se opět tušit na 50ti hodinovou MILSIM akci plnou zajímavých misí.

Aktuálně přihlášených účastníků:

 

Stejně jako v předchozích letech jsme pro Vás připravili upomínkové předměty k akci. Opět si budete moci přes náš registrační systém objednat trika a patche.

Lizzard 13 2

Jak jsme již zmínili, opět se utkají koaliční síly ISAF a povstalci. Zde jsou popisy jednotlivých stran:

ISAF - Combined Joint Task Force 82
S ohledem na aktuální bezpečnostní situaci naplánovalo velitelství ISAF na konec května Operaci Lizzard XIII., jejímž cílem bude oslabení povstaleckých pozic.
Všechny jednotky ISAF jsou ubytovány ve vojenských stanech na hlavní základně.
V pevnosti je zajištěno kompletní zázemí včetně chemických toalet, pitné vody, elektrocentrály a dalších stanů které jsou pro příslušníky ISAF k dispozici.
Průzkumné týmy
Oči a uši jednotek ISAF jsou průzkumné týmy. Ty jsou do prostoru akce vyslány již v prvních minutách akce a v ternu působí několik hodin, ale i několik dní. Úspěch či neúspěch spojeneckých akcí je na informacích získaných od průzkumníků přímo závislí.
Průzkumníci operují ve 2-3 členných týmech a jejich úkolem je z převážné většiny sběr informací.
Není to práce pro každého, ale pokud Vás taková činnost baví, neváhejte a přihlaste se k průzkumu.
Přibližně dva měsíce před akcí probíhá výcvik průzkumných jednotek, kde dochází ke secvičení jednotlivých týmů a zavedení standardů podle kterých průzkumné jednotky na našich akcích fungují.
Ústrojová kázeň
doporučená: pouštní maskovací uniformy nebo multicam, neprůstřelná / střepinová vesta, ochranná helma
povinná: kompletní maskovací uniforma

FORT PROTECTOR 2

Povstalci
Povstalecké síly jsou opět silné a nebezpečné!!!
Přes zimu povstalecké skupiny nabraly druhý dech a s příchodem jara rozpoutaly v Afgánistánu peklo. Jakmile mají příležitost, napadají checkpointy, patroly i základny spojeneckých jednotek a snaží se spojencům dokázat, že nejsou v provincii vítáni. Někteří povstalci pracují tzv. na plný úvazek, jiní se pokud se jim to hodí maskují za vesničany a podnikají proti spojeneckým jednotkám výpady, jen když se jim to hodí. V každé vesnici je jeden povstalecký vůdce, který organizuje povstalce na velké útoky proti významným cílům a organizuje pašování drog a zbraní.
Povstalci budou v herním prostoru umístěni v hlavním městě a v dalších 3-4 vesnicích v závislosti na počtu přihlášených účastníků.
Ústrojová kázeň
povinná: civilní oděv afgánského / arabského typu
zakázaná: striktní zákaz používání maskovaných blůz a kalhot 
Používání taktických vest a armádní výstroje povoleno pouze jednobarevných (NE maskovaných)

Aghánští vesničané
I když je akce Operace Lizzard pojata jako bojová akce, tak se mohou někteří účastníci do akce zapojit v rolích prostých vesničanů. Případně se mohou povstalci za vesničany vydávat, když se jim to hodí.
Ostatní strany však nemají zájem na rekonstrukční či jiné mírové činnosti a tak k LARPování dochází minimálně.
Ústrojová kázeň
povinná: civilní oděv afgánského / arabského typu
zakázaná: striktní zákaz používání maskovaných blůz a kalhot 

Herní novináři
Jsou běžní účastníci akce, mohou být zastřeleni či zadrženi. Mohou zasahovat do jakéhokoli průběhu akce a poskytovat účastníkům akce informace, které se během akci či jejich příprav dozvědí. Mohou být loajální jak k ISAF, tak k povstalcům.
Účastníci akce jim mohou zamezit přístup do lokací (např. stráž na bráně základny je nemusí pustit dovnitř, ale může; vesničané je mohou vykázat z vesnice; apod.)
Ústrojová kázeň
povinná: oblečení odpovídající scénáři (domorodé oblečení pro místní novináře, maskáče pro armádní novináře, pro ostatní barevně nevýrazné oblečení, kapsáče, apod.), viditelný nápis PRESS
doporučená: neprůstřelná vesta a helma

Lizzard00011Lizzard 2019 336Lizzard 2019 134

Místo konání: poblíž Mimoně
Otevření prostoru: 26.5.2022 v 10:00
Registrace účastníků na místě: 26.5.2022 od 15:00 do 20:00, 27.5.2022 od 08:00-20:00, 28.5. 2022 od 08:00-10:00, po předchozí domluvě bude možná registrace i mimo tuto dobu
Začátek akce: 27.5.2022 v 10:00
Konec akce: 29.5.2022 v 12:00
Osoby mladší 18-ti let se mohou této akce účastnit pouze s písemným svolením zákonného zástupce a v doprovodu odpovědné osoby starší 18-ti let.
např. je-li členovi týmu méně než 18 let, přinese na registraci potvrzení od rodičů (formulář k vyplnění Vám bude zaslán společně s pravidly) a odpovědnou osobou mu může být jeho velitel starší 18-ti let.
Po dobu celé akce budou v prostoru Herní maršálové, kteří již několik let úspěšně dohlížet na dodržování pravidel a na místě řeší prohřešky.
Velký důraz klademe i na účastníky – veškeré registrace budou podléhat schválení organizátory.

Přihlášení na akci a výše vstupného:
od 1.2.2022 do 31.3.2022
Povstalci, civilisté a PRESS - vstupné 650kč / osoba
ISAF - vstupné 750kč / osoba
Toto zvýhodněné vstupné je podmíněné platbou do 14dní od odeslání přihlášky a je pouze pro prvních 300 přihlášených účastníků na akci!!!
Platby musí být na náš účet připsány nejpozději 15.4.2022

od 1.4.2022 do 28.5.2022
Povstalci, civilisté a PRESS - vstupné 750kč / osoba
ISAF - vstupné 850kč / osoba
Platby musí být na náš účet připsány nejpozději 26.5.2022
Pro platbu na místě akce je stanoven příplatek ve výši 100kč.

Od roku 2020 jsme na základě požadavku majitelů pozemků nuceni vybírat za herní auta tyto poplatky:
užívání herního auta do 2,5t ve výši 1.210kč (např. Jeep, Landrover, Rangerover, Toyota Hilux, UAZ, Willis Jeep, Lada Niva, Nissan Patrol)
užívání herního auta nad 2,5t ve výši 2.420kč (např. V3S v různých sestavách, Unimog, Tatra)
užívání herního obrněného auto (kolového či pásového) ve výši 6.050kč (např. T52, OT64, BRDM, BRD, BTR, Pandur)

Lizzard 2018 001