Operace Kandahár V. - 21-23.4.2023

kandahar2 mini

Pro rok 2023 se nám opět podařilo zajistit prostor, kde v letech 2018-2022 proběhla akce Operace Kandahár. Scénářově jsme ji opět umístili do další z provincií v Afgánistánu - Kandaháru. V reálném Afgánistánu sousedí Kandahár se Zábulem, takže i u nás zde vazby na Zábul budou ve scénáři patrné. Posledního ročníku akce se zúčastnilo 1000 hráčů.

Prostor akce (2020)

 

Kandaharzdronu2

Operace Kandahár je čistě bojová akce a bude opět vycházet z konceptu Operece Lizzard. Můžete se tedy těšit na tvrdé boje jednotek ISAF z povstaleckým hnutím, rozsáhlé bojové operace družstev a čet, jak pěších tak mobilních, bojová činnost povstaleckých skupin z Tálibánu a boj o kontrolu tohoto nového regionu.

Stejně jako na Lizzardu musí povstalecké jednotky musí za každou cenu narušovat a ničit snahy spojeneckých sil o ovládnutí provincie, napadat ozbrojené konvoje a v neposlední řadě obsadit a zničit základnu ISAF. Pro tyto účely je možné použít jakýchkoliv prostředků ke zničení protivníka a narušení jeho činnosti.
Budou využity jak průzkumné mise, útočné operace, přepadové úkoly, obrana základen a další a další.
Nepůjde o bezduchou střílečku. Naopak, smyslem Operace Kandahár je co nejvěrněji napodobit skutečnou bojovou operaci mezinárodních jednotek ISAF a střet s velmi dobře připraveným a kvalitním povstaleckým hnutím.

Kandahar

Operace Kandahár (2018) video

 

Jaký bude 5. ročník této akce ?

Aktuálně přihlášených účastníků:

Budeme mít pro Vás připravené zajímavé a různorodé mise. Herní době je opět 40h
Samozřejmě nezapomínáme  na oblíbené "ovečkové" mise pro povstalce. ISAF bude zase muset zajistit pravidelné zásobování svých základen. Obě tyto herní mechaniky se již osvědčily, takže budete v roce 2022 můžete opět sbírat ovce a bedny  😊

I v letošním roce pro Vás budeme mít připravená tématická trika a patche k akci. 

kandahar2 mini     Triko kopie

ISAF - international Task Force Smith
S ohledem na aktuální bezpečnostní situaci naplánovalo velitelství ISAF na konec dubna Operaci Kandahár IV., jejímž cílem bude oslabení povstaleckých pozic.
Všechny rekonstrukční a humanitární operace a projekty byly do doby než bude v provincii zvýšena bezpečnost pozastaveny.
Všechny jednotky ISAF jsou ubytovány ve vojenských stanech na hlavní základně Fort Protector 2.
V pevnosti je zajištěno kompletní zázemí včetně chemických toalet, pitné vody, elektrocentrály a dalších stanů které jsou pro příslušníky ISAF k dispozici.
Průzkumné týmy
Oči a uši jednotek ISAF jsou průzkumné týmy. Ty jsou do prostoru akce vyslány již v prvních minutách akce a v ternu působí několik hodin, ale i několik dní. Úspěch či neúspěch spojeneckých akcí je na informacích získaných od průzkumníků přímo závislí.
Průzkumníci operují ve 2-3 členných týmech a jejich úkolem je z převážné většiny sběr informací.
Není to práce pro každého, ale pokud Vás taková činnost baví, neváhejte a přihlaste se k průzkumu.
Přibližně dva měsíce před akcí probíhá výcvik průzkumných jednotek, kde dochází ke secvičení jednotlivých týmů a zavedení standardů podle kterých průzkumné jednotky na našich akcích fungují.
Ústrojová kázeň
doporučená: pouštní maskovací uniformy nebo multicam, neprůstřelná / střepinová vesta, ochranná helma
povinná: kompletní maskovací uniforma

Kandahar 2

Povstalci
Povstalecké síly jsou opět silné a nebezpečné!!!
Přes zimu povstalecké skupiny nabraly druhý dech a s příchodem jara rozpoutaly v provincii Zábul peklo. Jakmile mají příležitost, napadají checkpointy, patroly i základny spojeneckých jednotek a snaží se spojencům dokázat, že nejsou v provincii vítáni. Někteří povstalci pracují tzv. na plný úvazek, jiní se pokud se jim to hodí maskují za vesničany a podnikají proti spojeneckým jednotkám výpady, jen když se jim to hodí. V každé vesnici je jeden povstalecký vůdce, který organizuje povstalce na velké útoky proti významným cílům a organizuje pašování drog a zbraní.
Povstalci budou v herním prostoru umístěni v hlavním městě a v dalších 3-4 vesnicích v závislosti na počtu přihlášených účastníků.
Ústrojová kázeň
povinná: civilní oděv afgánského / arabského typu
zakázaná: striktní zákaz používání maskovaných blůz a kalhot 
Používání taktických vest a armádní výstroje povoleno pouze jednobarevných (NE maskovaných)

Aghánští vesničané
I když je akce Operace Kandahár pojata jako bojová akce, tak se mohou někteří účastníci do akce zapojit v rolých prostých vesničanů. Případně se mohou talibanci za vesničany vydávat, když se jim to hodí.
Ostatní strany však nemají zájem na rekonstrukční či jiné mírové činnosti a tak k LARPování dochází minimálně.
Ústrojová kázeň
povinná: civilní oděv afgánského / arabského typu
zakázaná: striktní zákaz používání maskovaných blůz a kalhot 

Místo konání: poblíž Nahlova (https://mapy.cz/s/lakulebosa)
Otevření prostoru:
21.4.2023 v 10:00
Registrace účastníků na místě:
21.4.2023 od 15:00 do 22:00, 22.4. 2023 od 08:00-10:00, po předchozí domluvě bude možná registrace i mimo tuto dobu
Začátek akce: 21.4.2023 ve 20:00
Konec akce: 23.4.2023 v 12:00
Osoby mladší 18-ti let se mohou této akce účastnit pouze s písemným svolením zákonného zástupce a v doprovodu odpovědné osoby starší 18-ti let.
např. je-li členovi týmu méně než 18 let, přinese na registraci potvrzení od rodičů (na požádání zašleme formulář k vyplnění) a odpovědnou osobou mu může být jeho velitel starší 18-ti let.
Po dobu celé akce budou v prostoru Herní maršálové, které jsme úspěšně odzkoušeli na posledním Protectoru, a kteří budou dohlížet na dodržování pravidel a na místě řešit prohřešky.
Velký důraz klademe i na účastníky – veškeré registrace budou podléhat schválení organizátory.

Přihlášení na akci a výše vstupného:
od 1.1.2023 do 31.3.2023
Povstalci, civilisté - vstupné 650kč / osoba
ISAF - vstupné 750kč / osoba
Toto zvýhodněné vstupné je podmíněné platbou do 14dní od odeslání přihlášky a je pouze pro prvních 300 přihlášených účastníků na akci!!!
Platby musí být na náš účet připsány nejpozději 7.4.2023

Počet přihlášených již přesáhl 300 účastníků!

od 1.4.2023 do 21.4.2023
Povstalci, civilisté - vstupné 750kč / osoba
ISAF - vstupné 850kč / osoba
Platby musí být na náš účet připsány nejpozději 14.4.2023
Pro pozdější a platbu na místě akce je stanoven příplatek ve výši 100kč.

Od roku 2020 jsme na základě požadavku majitelů pozemků nuceni vybírat za herní auta tyto poplatky:
užívání herního auta do 2,5t ve výši 1.210kč (např. Jeep, Landrover, Rangerover, Toyota Hilux, UAZ, Willis Jeep, Lada Niva, Nissan Patrol)
užívání herního auta nad 2,5t ve výši 2.420kč (např. V3S v různých sestavách, Unimog, Tatra)
užívání herního obrněného auto (kolového či pásového) ve výši 6.050kč (např. T52, OT64, BRDM, BRD, BTR, Pandur)

IMG 1201