Po úspěšném protiútoku spojených evropských jednotek SAFE na ostrově Man se situace v oblasti načas uklidnila. Probíhala zdlouhavá politická jednání mezi Evropskou Unií a Svobodným Irskem o řešení vzniklé situace. Evropští leadeři nechtěli válku. Jednání byla ze strany WTC pouze zdržovací taktikou, kostky byly již vrženy.

Ozbrojené síly Svobodného Irska a žoldáků WTC se vylodili na severu Anglie a ze základny královského letectva uloupili jadernou střelu. S uloupenými střelami se záškodníci přeplavili na irskou půdu. Na zajištění střel byla na Irskou půdu vyslána skupina SAS, které se sice nepodařilo střely získat, ale během bojového střetu poškodila dopravní prostředky WTC tak, že doprovod zásilky nebyl schopen v přesunu pokračovat.

Na irském pobřeží se vylodil český 42.mechanizovaný prapor z uskupení SAFE. Vzhledem k vážnosti situace s jadernou střelou byla na podporu operace vyslána 172.peší brigáda americké armády, toho času spěšně dislokována na americké vojenské základně ve Velké Británii.

Cíl tohoto expedičního sboru byl jasný … zajistit střely a vrátit je zpět do rukou Britského království …

Operace Armored Fist začala …

V napínavém a dramatickém střetu se jednotky Evropské unie SAFE chopily hozené rukavice a vylodili se na území Svobodného Irska. 

Svatováclavský 42.mechanizovaný prapor a 172.pěší brigáda dostihli konvoj žoldáků WTC přepravující ukořistěné jaderné hlavice. V nastálé bitvě se evropským jednotkám podařilo zneškodnit konvoj a porazit ozbrojence irské 1.Svobodné brigády a žoldáků WTC. Jaderné střely byly po finálním střetu v okolí města Craignahorna vyzvednuty a přepraveny zpět na britské území. Jednotky SAFE utrpěly velký počet raněných a mrtvých. Irská 3.rota 1.Svobodné brigády byla prakticky zničena.

46B14C3DE723-19