Operace Lizzard V.Akci organizuje občanské sdružení AIRSOFTWARS. Organizátor akcí Operace Lizzard 1-3 Nikola Sabáková odstoupila na vlastní žádost z organizačního týmu této akce.

Akce Operace Lizzard IV. a V. byly tedy organizovány pouze AIRSOFTWARS o.s. ... 

Díky všem co dorazili na akci Operace Lizzard V!!!

Nakonec se nás sešlo 750 z šesti zemí. 470 účastníků se zapojilo do řad ISAF a do řad povstalců 280 účastníků.  

 

Splněné úkoly jednotlivých stran v procentech:   

ISAF - 58 %

Tálibán -  44 %  

 

Příběh:  

Operace Lizzard V.V návaznosti na úspěch mírové a rekonstrukční operace Protector X. v létě roku 2013 bylo hnutí Tálibán a jeho přeživší bojovníci vytlačeno do odlehlých končin v horách východního Zábulu. Do oblasti, kde neměli vládní ani mezinárodní jednotky své základny a přítomnost koaličních vojáků byla minimální. Tvrdá zima v lednu 2014 udeřila na špatně vybavené povstalecké bojovníky a ti byli nuceni před hladem a zimou sestoupit ze svých úkrytů v horách a proniknout do mnohem lépe exponovaných nížin centrálního Zábulu. Jejich přítomnost neunikla vládním jednotkám. Afghánská Národní Armáda se pokusila povstalce vytlačit ale i díky odporu místních obyvatel neměla uspokojivé výsledky. Do oblasti bylo převeleno bojové uskupení mezinárodních sil a byla zahájena Operace Lizzard V. s cílem vyčistit oblast od povstalců a nastolit v provincii mír a pořádek.   

Operace Lizzard V.Tato operace proběhla ve dnech 31. 5. až 1. 6. 2014 za účasti silného uskupení mezinárodních jednotek ISAF. Operace byla zaměřena na celkové zničení jakékoliv povstalecké činnosti. Přes silný odpor povstaleckých uskupení se jednotkám ISAF podařilo obsadit a udržet většinu provincie. Bojovníci Tálibánu byli po těžkých bojích a oboustranných ztrátách vytlačeni přes hranice do Pákistánu. Provincie je připravena pro příjezd rekonstrukčních a mírových sil, které mají do oblasti dorazit v průběhu července tohoto roku.

V pákistánských horách těsně za hranice severně od zábulské provincie klíčí nové ohnisko odporu a hrozby. Tálibové zkoušejí nové nekonvenční metody boje a z různých zdrojů dodané zbraně a vybavení. Spojenecké velení si je přes nesporný úspěch Operace Lizzard vědomé této možné hrozby a do severní části zábulské provincie u hranic s Pákistánem vysílá menší kontingent vojáků. Je zahájena stavba předsunuté operační základny FOB Spartan.  

 

Operace Lizzard je čistě bojovou vojenskou simulací ozbrojeného konfliktu pravidelné armády a povstaleckého hnutí v současném Afghánistánu. Je kladen velký důraz na realističnost bojových operací, ústrojovou kázeň a fair play. Prvky LARP (Live-Action-Role-Play) jsou na této akci zastoupeny v minimální míře. Této akce se v roce 2014 zúčastnilo 750 účastníků celkem, nárůst oproti roku 2013 o 30 procent.  

 Operace Lizzard V.