facebook banner CQB6 copy 

CQB battle video (2017)

IMG 3557Akce zaměřená na airsoftové bojové operace v zastavěné oblasti. Pro akci je k dispozici 25.000 m2, na kterých se nachází sedm menších (většinou patrových budov) a dále pětipatrová budova bývalé továrny. Továrna však kromě několika viditelných pater skrývá pod zemí další tři patra plná chodeb a místností. To vše v uzavřeném areálu.

Objekt je opravdu velice rozsáhlý a herní plocha po započtení všech podlaží továrny rozhodně přesahuje výše uvedenou rozlohu.

  

Požadavky na účastníky:

- Dobrý fyzický a psychický stav pro zvládnutí akce (tato akce opravdu nebude pro klaustrofobiky)

- Schopnost komunikovat s velením a podřídit se rozkazům velících

- Dodržovat pravidla akce, především „fair play“

- Pro účastníky mladší 18-ti let potvrzení o schválení účasti od zákonného zástupce

 

IMG 3574Povinné vybavení:

- ochranné brýle nebo maska

- každý účastník musí být vybaven min. jednou svítilnou (doporučujeme raději dvěma)

 

Zakázané vybavení:

- V průběhu akce nebude možné použít vlastní bojová vozidla účastníků

- Jakákoli pyrotechnika – v objektu se nachází mnoho hořlavých materiálů

 

Bezpečnost

S ohledem na charakter prostoru doporučujeme používání ochranných helem.

 

Povolené zbraně

Pro boj je zakázáno používat zbraně s vyšší úsťovou rychlostí než 130m/s.

Odstřelovací pušky (natahovací, plynové) omezme vzhledem k charakteru na 160m/s. Nesmí používat v budovách a na kratší vzdálenost než 10m.

Je zakázáno používat HPA zbraně.

 

Počet účastníků na akci je omezen pouze na 100 osob!!!

 

Místo konání: Litoměřice

(https://mapy.cz/s/1kDFD)

Otevření prostoru: 10.11.2018 v 8:00

Registrace účastníků: 10.11.2018 od 8:00 do 9:30

Začátek akce: 10.11.2018 v 10:00

Konec akce: 10.11.2018 v 17:00

 

Osoby mladší 18-ti let se mohou této akce účastnit pouze s písemným svolením zákonného zástupce a v doprovodu odpovědné osoby starší 18-ti let.

např. je-li členovi týmu méně než 18 let, přinese na registraci potvrzení od rodičů (na požádání zašleme formulář k vyplnění) a odpovědnou osobou mu může být jeho velitel starší 18-ti let.

 

Přihlášení na akci a výše vstupného:

od 1.1.2018 do 9.11.2018

vstupné 400kč / osoba

Toto zvýhodněné vstupné je podmíněné platbou do 14dní od odeslání přihlášky!!!

Platby musí být na náš účet připsány nejpozději 9.11.2018

Pro platbu na místě akce je stanoven příplatek ve výši 100kč.

Litoměřice