Protector XVII. - 21-24.7.2021

logo prot XVII shirt wo bez datumu mini 

V roce 2021 v červenci opět proběhne již 17 ročník legendární airsoftové milsim akce Protector. Za poslední dva ročníky jsme udělali několik zásadních změn v herním nastavení a na mapě, dá se říct takový restart. Změnili jsme hlavní město na Sarkani, Khas Konar zanikl úplně, přesunuli jsme základnu ISAF a změnili umístění některých vesnic, a zavedli jsme do hry a pravidel mnoho nových mechanik. Účastníci se naprosto zapojili do akce a pomohli nám 15. ročník udělat dle dostupné zpětné vazby opět velmi povedený. V 16. ročníku jsme doladili změny a rozšířili herní mapu - podařilo se nám domluvit a pronajmout rozšíření prostoru směr severovýchod do krásných kopců a hustých lesů. Výsledná velikost prostoru spojením původního a nového bude téměř dvounásobná. Takto nová část prostoru je nazvána Paktika, nebo-li další afghánská provincie sousedící se Zábulem. Pohyb v provincii Paktika bude podléhat speciálnímu režimu.

Posledního ročníku akce se zúčastnilo téměř 1100 účastníků.

Na Protectoru se spolu setkají domorodí vesničané, vojáci mezinárodních jednotek ISAF, agenti různých výzvědných služeb, afghánská policie a armáda, zdravotníci, ozbrojené povstalecké skupiny, zpravodajské týmy a další a další postavy a skupiny. Vše záleží na účastnících a jejich zapojení do děje.

Video z posledního ročníku: Protector XVI. (2019)

Jaký bude letošní 17. ročník?

Můžete se opět těšit na 72ti hodinovou MILSIM akci s LARPovými elementy.

Aktuálně přihlášených účastníků:

Tento 17. ročník má opět z čeho čerpat – organizační tým se s minimálními změnami drží již od samého začátku a zkušenosti za tuto dobu načerpané promění v roce 2021 opět do nezapomenutelného zážitku.
V roce 2021 bude předcházet na stejném prostoru ve stejné provincii bojová operace Lizzard (XII.ročník), která bude utvářet počáteční situaci Protectoru. Zatímco Lizzard je čistě bojová operace s úkolem vytlačit silné povstalecké jednotky z oblasti a nastolit mír, tak Protector je o rekonstrukční a mírové činnosti. Do počáteční situace na Protectoru bude mít vliv i dubnová operace Kandahár (III.ročník), která se odehrává v jiném prostoru nedaleko od Zábulu.
Na akci bude opět možné dorazit několik dní dopředu a v úterý proběhne v Sarkani "Předprotectorová párty". Závěrečná party se bude konat po skončení Protectoru v sobotu večer.
Po dobu celé akce budou v prostoru Herní maršálové, které jsme úspěšně odzkoušeli na posledním Protectoru, a kteří budou dohlížet na dodržování pravidel a na místě řešit prohřešky.
Velký důraz klademe i na účastníky – veškeré registrace budou podléhat schválení organizátory.

Co je to LARP ?
LARP – Live Action Role Play - je forma hraní rolí, ve kterém živí lidé fyzicky svými činy představují činy svých postav. Účastníci interagují mezi sebou navzájem a s okolním prostředím, přičemž usilují o splnění cílů ve fiktivním světě reprezentovaném světem skutečným. Pro LARP je typické, že nemá žádné publikum a jeho smyslem je hlavně zábava a zážitek účastníků. Přestože jsou LARPy primárně určeny jejich hráčům a hráčkám a nikoli publiku, jsou velmi fotogenické - především díky propracovaným kostýmům a herním výkonům hráčů.

 Prostor 2

Stejně jako v předchozích letech jsme pro Vás připravili upomínkové předměty k akci. Opět si budete moci přes náš registrační systém objednat trika a patche.

Na Protectoru si budete moci potkat s těmito hlavními stranami:

ISAF - Combined Joint Task Force 82
Silné uskupení vybraných a prověřených jednotek pod zkušeným velením vybuduje v provincii Zábul základnu a naváže přátelské kontakty s místním obyvatelstvem. Jelikož mise a mandát ISAF v regionu je mírová, zahájí mezinárodní jednotky v oblasti rekonstrukční práce, humanitární pomoc a operace k zajištění míru a klidu v oblasti. Silná a přátelská spolupráce s místním obyvatelstvem je základním kamenem úspěchu mezinárodních jednotek. 
Všechny jednotky ISAF jsou ubytovány ve vojenských stanech na hlavní základně Fort Protector 2.
V pevnosti je zajištěno kompletní zázemí včetně chemických toalet, pitné vody, elektrocentrály a dalších stanů které jsou pro příslušníky ISAF k dispozici.
Průzkumné týmy
Oči a uši jednotek ISAF jsou průzkumné týmy. Ty jsou do prostoru akce vyslány již v prvních minutách akce a v ternu působí několik hodin, ale i několik dní. Úspěch či neúspěch spojeneckých akcí je na informacích získaných od průzkumníků přímo závislí.
Průzkumníci operují ve 2-3 členných týmech a jejich úkolem je z převážné většiny sběr informací.
Není to práce pro každého, ale pokud Vás taková činnost baví, neváhejte a přihlaste se k průzkumu.
Přibližně dva měsíce před akcí probíhá výcvik průzkumných jednotek, kde dochází ke secvičení jednotlivých týmů a zavedení standardů podle kterých průzkumné jednotky na našich akcích fungují.
Ústrojová kázeň
povinná: pouštní maskovací uniformy nebo multicamy, neprůstřelná/střepinová vesta, ochranná helma
Výjimky může udělit velení ISAF

FORT PROTECTOR 2

Povstalci
Povstalecké síly jsou opět silné a nebezpečné!!!
Jedná se o militantní fundamentalistickou skupina prosazující radikální islámské právo. Svatým a jediným záměrem je vypudit cizáky a bezvěrce ze své země a v regionu nastolit svou jasnou vládu. Hnutí pro tyto účely používá širokou škálu prostředků od kázání víry, pomoc vesničanům a zároveň vhodně zvolené a správně umístěné terorizování, přes vyzbrojování věrných a jejich výcvik, po kladení ideologicky správných nástrah, napadání vojáků ISAF, ničení vojenských cílů a zamezení provádění rekonstrukčních pracích. Na začátku akce bude mít tato skupina pod svým velením přibližně 100 bojovníků. Jestli se jim podaří naverbovat další ozbrojence z řad vesničanů, závisí pouze na různých okolnostech. K této skupině se není možné přihlásit, lze se k němu pouze přidat během hry.
Ústrojová kázeň
povinná: civilní oděv afgánského / arabského typu
zakázaná: striktní zákaz používání maskovaných blůz a kalhot a jakýchkoli doplňků
Používání taktických vest a armádní výstroje povoleno pouze jednobarevných (NE maskovaných)

protector 2018mini

Aghánští vesničané
V prostoru akce bude vybudováno několik vesnic a město (v roce 2018 to bylo 6 vesnic a 1 město). Každá vesnice bude mít herní prvky, jako jsou například restaurace, kino, poštu, a další. Město jako místní sociální a ekonomický hub bude obsahovat centrální policejní stanici, několik restaurací, hlavní mešitu, kancelář guvernéra provincie, pakistánské zastupitelství a opět další a další herní prvky. Přestože převážnou část herních prvků zajistí organizátoři, rozhodně se nekladou meze představivosti a snaze účastníků o dotvoření skvělé a jedinečné atmosféry, kterou si Protector za svou dlouhou a barvitou existenci vybudoval.
Ústrojová kázeň
povinná: civilní oděv afgánského / arabského typu
zakázaná: striktní zákaz používání maskovaných blůz a kalhot a jakýchkoli doplňků

Guvernér provincie a guvernérova ochranka
Nejvyšší představitel afghánské státní moci. Zřizuje úřad guvernéra (funguje zpravidla v předem vyhlášených úředních hodinách), potřebné služby a úřady, ve spolupráci s ANP a ANA udržuje mír a pořádek.
Je zástupce vlády pro ISAF, i když nemá přímou jurisdikci vůči zahraničním jednotkám, jeho souhlas s jejich operacemi na území sídla případně i k domovní prohlídce konkrétních staveb (stanů) je k legální akci nutný.
Guvernér aktivně ovlivňuje dění v provincii a řídí její chod.
Ústrojová kázeň
povinná: civilní oděv afgánského / arabského typu, průkaz člena guvernérovi ochranky
zakázaná: striktní zákaz používání maskovaných uniforem
doporučená: černý baret
používání taktických vest a armádní výstroje je povoleno pouze jednobarevných (NE maskovaných)

lizzard 20 triko mini

Afgánská národní policie - ANP
Policejní sbor prošel odroku 2018 velkou změnou a proto nabírá nové zájemce o službu. Je-li Vaším cílem pomoci udržet v provincii právo a pořádek, registrujte se. ANP blízce spolupracuje s úřadem guvernéra a s ANA.
Ústrojová kázeň
povinná: černé nebo modré kalhoty, modrá košile, černá nebo modrá čepice 
doporučená: černá neprůstřelná vesta, černá helma

Afgánská národní armáda - ANA
ANA se v roce 2014 ba Protectoru objevila po několika letech a byla to dobrá volba. Příslušníci ANA se svých úkolů zhostili jak měli a ukázali, že i tato ozbrojená složka na Protector patří. Proto ANA otevírá nábor i pro další rok. ANA je rozdělena do čtyř kategorií (Milice, Pěchota, Commados, Special Forces). Nasazení a výstroj se lyší dle těchto kategorií. ANA blízce spolupracuje s úřadem guvernéra a s ANP.
Ústrojová kázeň:
povinná: afghánská vlaječka na unifotmě
povinná dle zařazení: milice (olivová uniforma), pěchota (woodland, helma), Commandos (woodland, neprůstřelná/střepionová vesta, helma), Special Forces (multicam, neprůstřelná vesta) 

Herní novináři
Jsou běžní účastníci akce, mohou být zastřeleni či zadrženi. Mohou zasahovat do jakéhokoli průběhu akce a poskytovat účastníkům akce informace, které se během akci či jejich příprav dozvědí. Mohou být loajální jak k ISAF, tak k povstalcům.
Účastníci akce jim mohou zamezit přístup do lokací (např. stráž na bráně základny je nemusí pustit dovnitř, ale může; vesničané je mohou vykázat z vesnice; apod.)
Ústrojová kázeň:
povinná: oblečení odpovídající scénáři (domorodé oblečení pro místní novináře, maskáče pro armádní novináře, pro ostatní barveně nevýrazné oblečení, kapsáče, apod.), viditelný nápis PRESS
doporučená: neprůstřelná vesta a helma

Lizzard00011Lizzard 2019 336Lizzard 2019 134

Místo konání: BVP Svébořice, Areál Nové Dvory, poblíž Mimoně (http://www.mapy.cz/s/cUjt)
Otevření prostoru: 20.7.2021 v 10:00
Registrace účastníků na místě: 20.7.2021 od 16:00 do 20:00, 21. - 23.7.2021 od 10:00 do 22:00, po předchozí domluvě bude možná registrace i mimo tuto dobu
Začátek akce: 21.7.2021 ve 20:00
Konec akce: 24.7.2021 ve 20:00
Osoby mladší 18-ti let se mohou této akce účastnit pouze s písemným svolením zákonného zástupce a v doprovodu odpovědné osoby starší 18-ti let.
např. je-li členovi týmu méně než 18 let, přinese na registraci potvrzení od rodičů (na požádání zašleme formulář k vyplnění) a odpovědnou osobou mu může být jeho velitel starší 18-ti let.
Po dobu celé akce budou v prostoru Herní maršálové, které jsme úspěšně odzkoušeli na posledním Protectoru, a kteří budou dohlížet na dodržování pravidel a na místě řešit prohřešky.
Velký důraz klademe i na účastníky – veškeré registrace budou podléhat schválení organizátory.

Přihlášení na akci a výše účastnicného příspěvku:
od 1.1.2020 do 31.3.2020
Afgánští civilisté - vstupné 650kč / osoba
PRESS - vstupné 750kč / osoba
ANP, Guvernér a jeho ochranka- vstupné 850kč / osoba
ISAF, ANA, Povstalci - vstupné 1050kč / osoba
Toto zvýhodněné vstupné je podmíněné platbou do 14dní od odeslání přihlášky a je pouze pro prvních 300 přihlášených účastníků na akci!!!
Platby musí být na náš účet připsány nejpozději 14.4.2020

od 1.4.2020 do 23.7.2021
Afgánští civilisté - vstupné 750kč / osoba
PRESS - vstupné 850kč / osoba
ANP, Guvernér a jeho ochranka- vstupné 950kč / osoba
ISAF, ANA, Povstalci - vstupné 1.150kč / osoba
Platby musí být na náš účet připsány nejpozději 21.7.2021
Pro pozdější platbu a platbu na místě akce je stanoven příplatek ve výši 100kč.

Od roku 2020 jsme na základě požadavku majitelů pozemků nuceni vybírat za herní auta tyto poplatky:
užívání herního auta do 2,5t ve výši 1.210kč (např. Jeep, Landrover, Rangerover, Toyota Hilux, UAZ, Willis Jeep, Lada Niva, Nissan Patrol)
užívání herního auta nad 2,5t ve výši 2.420kč (např. V3S v různých sestavách, Unimog, Tatra)
užívání herního obrněného auto (kolového či pásového) ve výši 6.050kč (např. T52, OT64, BRDM, BRD, BTR, Pandur)

Lizzard 2018 001

Operace Kandahár III. - 8-10.10.2021

Kandahar logo web 

Pro rok 2021 se nám opět podařilo zajistit prostor, kde v roce 2018 poprvé proběhla akce Operace kandahár. Scénářově jsme ji opět umístili do další z provincií v Afgánistánu - Kandaháru. Ve reálném Afgánistánu sousedí Kandahár se Zábulem, takže i u nás zde vazby na Zábul budou ve scénáři patrné. Prvního ročníku akce se zúčastnilo 400 hráčů a druhého dokonce 800.

Kandaharzdronu2

Stejně jako na Lizzardu musí povstalecké jednotky za každou cenu narušovat a ničit snahy spojeneckých sil o ovládnutí provincie. Dále napadat ozbrojené konvoje a v neposlední řadě obsadit a zničit základnu ISAF. Pro tyto účely je možné použít jakýchkoliv prostředků ke zničení protivníka a narušení jeho činnosti.
Budou využity jak průzkumné mise, útočné operace, přepadové úkoly, obrana základen, noční mise a další a další.
Nepůjde o bezduchou střílečku. Naopak, smyslem Operace Kandahár je co nejvěrněji napodobit skutečnou bojovou operaci mezinárodních jednotek ISAF a střet s velmi dobře připraveným, odhodlaným a kvalitním povstaleckým hnutím.

Kandahar

Video z posledního ročníku: Operace Kandahár II. (2019)

Jaké bude letošní 3. ročník?

Aktuálně přihlášených účastníků:

Připravujeme pro Vás opět zajímavé mise, které co nejvíce využijí členitého terénu v našem českém Kandaháru. Akce bude opět trvat 40 hodin.

 A samozřejmě nezapomeneme ani na oblíbené mise s ovečkami :-) Budeme je mít opět připravené pro povstalce. Příslušníci ISAF budou zase zapojeni do úkolů ohledně zásobnování jejich základny. Oba tyto herní mechanismy se loni velice osvědčili a budeme v nich v roce 2021 pokračovat.

 Prostor 2

Stejně jako v předchozích letech jsme pro Vás připravili upomínkové předměty k akci. Opět si budete moci přes náš registrační systém objednat trika a patche.

Triko Lizzard XVIlizz 2020 patch

Jak jsme již zmínili, opět se utkají koaliční síly ISAF a povstalci. Zde jsou popisy jednolivých stran:

ISAF - mezinárodní jednotky Task Force Smith
S ohledem na aktuální bezpečnostní situaci naplánovalo velitelství ISAF na konec května Operaci Lizzard XII., jejímž cílem bude oslabení povstaleckých pozic.
Všechny rekonstrukční a humanitární operace a projekty byly do doby než bude v provincii zvýšena bezpečnost pozastaveny.
Všechny jednotky ISAF jsou ubytovány ve vojenských stanech v Campu Nathan Smith.
V campu je zajištěno kompletní zázemí včetně chemických toalet, pitné vody, elektrocentrály a dalších stanů které jsou pro příslušníky ISAF k dispozici.
Průzkumné týmy
Oči a uši jednotek ISAF jsou průzkumné týmy. Ty jsou do prostoru akce vyslány již v prvních minutách akce a v ternu působí několik hodin, ale i několik dní. Úspěch či neúspěch spojeneckých akcí je na informacích získaných od průzkumníků přímo závislí.
Průzkumníci operují ve 2-3 členných týmech a jejich úkolem je z převážné většiny sběr informací.
Není to práce pro každého, ale pokud Vás taková činnost baví, neváhejte a přihlaste se k průzkumu.
Přibližně dva měsíce před akcí probíhá výcvik průzkumných jednotek, kde dochází ke secvičení jednotlivých týmů a zavedení standardů podle kterých průzkumné jednotky na našich akcích fungují.
Ústrojová kázeň
doporučená: pouštní maskovací uniformy nebo multicam, neprůstřelná / střepinová vesta, ochranná helma
povinná: kompletní maskovací uniforma

Kandahar 2

Povstalci
Povstalecké síly jsou opět silné a nebezpečné!!!
Přes zimu povstalecké skupiny nabraly druhý dech a s příchodem jara rozpoutaly v provincii Zábul peklo. Jakmile mají příležitost, napadají checkpointy, patroly i základny spojeneckých jednotek a snaží se spojencům dokázat, že nejsou v provincii vítáni. Někteří povstalci pracují tzv. na plný úvazek, jiní se maskují za vesničany a podnikají proti spojeneckým jednotkám výpady, jen když se jim to hodí. V každé vesnici je jeden povstalecký vůdce, který organizuje povstalce na velké útoky proti významným cílům a organizuje pašování drog a zbraní.
Povstalci budou v herním prostoru umístěni v hlavním městě a v dalších 2-3 vesnicích v závislosti na počtu přihlášených účastníků.
Ústrojová kázeň
povinná: civilní oděv afgánského / arabského typu
zakázaná: striktní zákaz používání maskovaných blůz a kalhot 
Používání taktických vest a armádní výstroje povoleno pouze jednobarevných (NE maskovaných)

Aghánští vesničané
I když je akce Operace Kandahár pojata jako bojová akce, tak se mohou někteří účastníci do akce zapojit v rolých prostých vesničanů. Případně se mohou povstalcu za vesničany vydávat, když se jim to hodí.
Ostatní strany však nemají zájem na rekonstrukční či jiné mírové činnosti a tak k LARPování dochází minimálně.
Ústrojová kázeň
povinná: civilní oděv afgánského / arabského typu
zakázaná: striktní zákaz používání maskovaných blůz a kalhot 

Herní novináři
Jsou běžní účastníci akce, mohou být zastřeleni či zadrženi. Mohou zasahovat do jakéhokoli průběhu akce a poskytovat účastníkům akce informace, které se během akci či jejich příprav dozvědí. Mohou být loajální jak k ISAF, tak k povstalcům.
Účastníci akce jim mohou zamezit přístup do lokací (např. stráž na bráně základny je nemusí pustit dovnitř, ale může; vesničané je mohou vykázat z vesnice; apod.)
Ústrojová kázeň
povinná: oblečení odpovídající scénáři (domorodé oblečení pro místní novináře, maskáče pro armádní novináře, pro ostatní barveně nevýrazné oblečení, kapsáče, apod.), viditelný nápis PRESS
doporučená: neprůstřelná vesta a helma

Lizzard00011Kandahar00004Kandahar00003

Místo konání: obec Náhlov, poblíž Mimoně (https://mapy.cz/s/lakulebosa)
Otevření prostoru: 7.10.2021 v 10:00
Registrace účastníků na místě: 8.10.2021 od 15:00 do 20:00, 9.10. 2021 od 08:00-10:00, po předchozí domluvě bude možná registrace i mimo tuto dobu
Začátek akce: 8.10.2021 ve 20:00
Konec akce: 10.10.2021 v 12:00
Osoby mladší 18-ti let se mohou této akce účastnit pouze s písemným svolením zákonného zástupce a v doprovodu odpovědné osoby starší 18-ti let.
např. je-li členovi týmu méně než 18 let, přinese na registraci potvrzení od rodičů (na požádání zašleme formulář k vyplnění) a odpovědnou osobou mu může být jeho velitel starší 18-ti let.
Po dobu celé akce budou v prostoru Herní maršálové, které jsme úspěšně odzkoušeli na posledním Protectoru, a kteří budou dohlížet na dodržování pravidel a na místě řešit prohřešky.
Velký důraz klademe i na účastníky – veškeré registrace budou podléhat schválení organizátory.

Přihlášení na akci a výše vstupného:
od 1.1.2020 do 31.3.2020
Povstalci, civilisté a PRESS - vstupné 450kč / osoba
ISAF - vstupné 550kč / osoba
Toto zvýhodněné vstupné je podmíněné platbou do 14dní od odeslání přihlášky a je pouze pro prvních 300 přihlášených účastníků na akci!!!
Platby musí být na náš účet připsány nejpozději 14.4.2020

od 1.4.2020 do 8.10.2021
Povstalci, civilisté a PRESS - vstupné 550kč / osoba
ISAF - vstupné 650kč / osoba
Platby musí být na náš účet připsány nejpozději 7.10.2021
Pro platbu na místě akce je stanoven příplatek ve výši 100kč.

Od roku 2020 jsme na základě požadavku majitelů pozemků nuceni vybírat za herní auta tyto poplatky:
užívání herního auta do 2,5t ve výši 1.210kč (např. Jeep, Landrover, Rangerover, Toyota Hilux, UAZ, Willis Jeep, Lada Niva, Nissan Patrol)
užívání herního auta nad 2,5t ve výši 2.420kč (např. V3S v různých sestavách, Unimog, Tatra)
užívání herního obrněného auto (kolového či pásového) ve výši 6.050kč (např. T52, OT64, BRDM, BRD, BTR, Pandur)

IMG 1201

Operace Lizzard XII. - 20-22.8.2021

lizz XII shirt wo bez datumu mini

Nadcházející 12.díl válečné operace Lizzard, se scénářově nijak zásadně neliší od předchozích ročníků – rozsáhlé bojové operace družstev a čet, jak pěších tak mobilních, bojová činnost povstaleckých skupin a boj o kontrolu v regionu.

Jelikož se na léto 2021 plánuje v provincii operace Protector XVII. je úkolem mezinárodních jednotek ISAF vybudovat opevněnou základnu, zajistit přidělenou operační oblast a vyhledat a zničit povstalecké jednotky a jejich v prostoru ukryté základny. Velmi důležité pro jednotky ISAF je zlomení ozbrojeného odporu a nastolení pořádku v provincii a připravení půdy pro letní mírovou operaci.
Povstalecké jednotky musí za každou cenu narušovat a ničit snahy spojeneckých sil o ovládnutí provincie, napadat ozbrojené konvoje a v neposlední řadě obsadit a zničit základnu ISAF. Pro tyto účely je možné použít jakýchkoliv prostředků ke zničení protivníka a narušení jeho činnosti.
Budou využity jak průzkumné mise, útočné operace, přepadové úkoly, obrana základen a další a další.
Smyslem operace není bezduchá střílečka. Naopak, smyslem Operace Lizzard XI. je co nejvěrněji napodobit skutečnou bojovou operaci mezinárodních jednotek ISAF a střet s velmi dobře připraveným, odhodlaným a kvalitním povstaleckým hnutím.
Jubilejního X. ročníku akce se zúčastnilo přes 1200 účastníků.

Video z roku 2019: Operace Lizzard X.

Jaký bude letošní 12. ročník?

Můžete se opět tušit na 50ti hodinovou MILSIM akci plnou zajímavých misí.

Aktuálně přihlášených účastníků:

Opět se nám podařilo domluvit a pronajmout rozšíření prostoru směr severovýchod do krásných kopců a hustých lesů. Výsledná velikost prostoru spojením původního a nového bude téměř dvojnásobná oproti roku 2018. Takto nová část prostoru je nazvána Paktika, nebo-li další afghánská provincie sousedící se Zábulem. Pohyb v provincii Paktika bude opět podléhat speciálnímu režimu.

2020 Afghanistan v3

Stejně jako v předchozích letech jsme pro Vás připravili upomínkové předměty k akci. Opět si budete moci přes náš registrační systém objednat trika a patche.

Jak jsme již zmínili, opět se utkají koaliční síly ISAF a povstalci. Zde jsou popisy jednotlivých stran:

ISAF - Combined Joint Task Force 82
S ohledem na aktuální bezpečnostní situaci naplánovalo velitelství ISAF na konec května Operaci Lizzard XI., jejímž cílem bude oslabení povstaleckých pozic.
Všechny rekonstrukční a humanitární operace a projekty byly do doby než bude v provincii zvýšena bezpečnost pozastaveny.
Všechny jednotky ISAF jsou ubytovány ve vojenských stanech na hlavní základně Fort Protector 2.
V pevnosti je zajištěno kompletní zázemí včetně chemických toalet, pitné vody, elektrocentrály a dalších stanů které jsou pro příslušníky ISAF k dispozici.
Průzkumné týmy
Oči a uši jednotek ISAF jsou průzkumné týmy. Ty jsou do prostoru akce vyslány již v prvních minutách akce a v ternu působí několik hodin, ale i několik dní. Úspěch či neúspěch spojeneckých akcí je na informacích získaných od průzkumníků přímo závislí.
Průzkumníci operují ve 2-3 členných týmech a jejich úkolem je z převážné většiny sběr informací.
Není to práce pro každého, ale pokud Vás taková činnost baví, neváhejte a přihlaste se k průzkumu.
Přibližně dva měsíce před akcí probíhá výcvik průzkumných jednotek, kde dochází ke secvičení jednotlivých týmů a zavedení standardů podle kterých průzkumné jednotky na našich akcích fungují.
Ústrojová kázeň
doporučená: pouštní maskovací uniformy nebo multicam, neprůstřelná / střepinová vesta, ochranná helma
povinná: kompletní maskovací uniforma

FORT PROTECTOR 2

Povstalci
Povstalecké síly jsou opět silné a nebezpečné!!!
Přes zimu povstalecké skupiny nabraly druhý dech a s příchodem jara rozpoutaly v provincii Zábul peklo. Jakmile mají příležitost, napadají checkpointy, patroly i základny spojeneckých jednotek a snaží se spojencům dokázat, že nejsou v provincii vítáni. Někteří povstalci pracují tzv. na plný úvazek, jiní se pokud se jim to hodí maskují za vesničany a podnikají proti spojeneckým jednotkám výpady, jen když se jim to hodí. V každé vesnici je jeden povstalecký vůdce, který organizuje povstalce na velké útoky proti významným cílům a organizuje pašování drog a zbraní.
Povstalci budou v herním prostoru umístěni v hlavním městě a v dalších 3-4 vesnicích v závislosti na počtu přihlášených účastníků.
Ústrojová kázeň
povinná: civilní oděv afgánského / arabského typu
zakázaná: striktní zákaz používání maskovaných blůz a kalhot 
Používání taktických vest a armádní výstroje povoleno pouze jednobarevných (NE maskovaných)

Aghánští vesničané
I když je akce Operace Lizzard pojata jako bojová akce, tak se mohou někteří účastníci do akce zapojit v rolých prostých vesničanů. Případně se mohou talibanci za vesničany vydávat, když se jim to hodí.
Ostatní strany však nemají zájem na rekonstrukční či jiné mírové činnosti a tak k LARPování dochází minimálně.
Ústrojová kázeň
povinná: civilní oděv afgánského / arabského typu
zakázaná: striktní zákaz používání maskovaných blůz a kalhot 

Herní novináři
Jsou běžní účastníci akce, mohou být zastřeleni či zadrženi. Mohou zasahovat do jakéhokoli průběhu akce a poskytovat účastníkům akce informace, které se během akci či jejich příprav dozvědí. Mohou být loajální jak k ISAF, tak k povstalcům.
Účastníci akce jim mohou zamezit přístup do lokací (např. stráž na bráně základny je nemusí pustit dovnitř, ale může; vesničané je mohou vykázat z vesnice; apod.)
Ústrojová kázeň
povinná: oblečení odpovídající scénáři (domorodé oblečení pro místní novináře, maskáče pro armádní novináře, pro ostatní barveně nevýrazné oblečení, kapsáče, apod.), viditelný nápis PRESS
doporučená: neprůstřelná vesta a helma

Lizzard00011Lizzard 2019 336Lizzard 2019 134

Místo konání: BVP Svébořice, Areál Nové Dvory, poblíž Mimoně (http://www.mapy.cz/s/cUjt)
Otevření prostoru: 19.8.2021 v 10:00
Registrace účastníků na místě: 19.8.2021 od 15:00 do 20:00, 20.8.2021 od 08:00-20:00, 21.8. 2021 od 08:00-10:00, po předchozí domluvě bude možná registrace i mimo tuto dobu
Začátek akce: 20.8.2021 v 10:00
Konec akce: 22.8.2021 v 12:00
Osoby mladší 18-ti let se mohou této akce účastnit pouze s písemným svolením zákonného zástupce a v doprovodu odpovědné osoby starší 18-ti let.
např. je-li členovi týmu méně než 18 let, přinese na registraci potvrzení od rodičů (na požádání zašleme formulář k vyplnění) a odpovědnou osobou mu může být jeho velitel starší 18-ti let.
Po dobu celé akce budou v prostoru Herní maršálové, které jsme úspěšně odzkoušeli na posledním Protectoru, a kteří budou dohlížet na dodržování pravidel a na místě řešit prohřešky.
Velký důraz klademe i na účastníky – veškeré registrace budou podléhat schválení organizátory.

Přihlášení na akci a výše vstupného:
od 1.1.2021 do 31.3.2021
Povstalci, civilisté a PRESS - vstupné 550kč / osoba
ISAF - vstupné 650kč / osoba
Toto zvýhodněné vstupné je podmíněné platbou do 14dní od odeslání přihlášky a je pouze pro prvních 300 přihlášených účastníků na akci!!!
Platby musí být na náš účet připsány nejpozději 15.4.2021

od 1.4.2021 do 21.8.2021
Povstalci, civilisté a PRESS - vstupné 650kč / osoba
ISAF - vstupné 750kč / osoba
Platby musí být na náš účet připsány nejpozději 26.5.2021
Pro platbu na místě akce je stanoven příplatek ve výši 100kč.

Od roku 2020 jsme na základě požadavku majitelů pozemků nuceni vybírat za herní auta tyto poplatky:
užívání herního auta do 2,5t ve výši 1.210kč (např. Jeep, Landrover, Rangerover, Toyota Hilux, UAZ, Willis Jeep, Lada Niva, Nissan Patrol)
užívání herního auta nad 2,5t ve výši 2.420kč (např. V3S v různých sestavách, Unimog, Tatra)
užívání herního obrněného auto (kolového či pásového) ve výši 6.050kč (např. T52, OT64, BRDM, BRD, BTR, Pandur)

Lizzard 2018 001

Technické zázemí

Chemické toalety
Na všech místech, kde budou účastníci akce stanovat, budou umístěné chemické toalety. Za příplatek je možné si pronajmout vlastní toaletu (přivezte si na akci zámeček).

Elektřina
Elektřina je na našich akcích zajištěna pomocí benzínových generátorů. Generátory jsou umístěné ve všech základnách a vesnicích.
Zde je možné využít generátory i k soukromému nabíjení baterií do zbraní či telefonů. Mějte však na paměti, že generátory jsou zde především k využití pro chod základen a vesnic, takže je možné, že si nabití budete muset počkat.

Pitná voda a jídlo
Zajištěna po celou herní dobu. K dispozici bude pitná voda v centrální nádrži a barelech po jednotlivých lokacích, kde budou účastnici stanovat.
Jídlo je zajištěno ve vojenské kantýně na hlavní základně ISAF, bufety pro místní Afghánce v hlavním sídle provincie a případně v domorodých restauracích.

Pyrotechnika
Pokud je na akci povolena pyrotechnika, je možné použít pouze tu pyrotechniku, kterou na akci dodáme. Soukromou pyrotechniku si s sebou na akci nevozte.

Mapy
Barevné mapy jsou od nás zajištěny a jejich distribuce probíhá na každé akci přes armádní velitele, velitel povstalců nebo stařešiny.
Pro hráče, kteří se účastní za armádu, bude k dispozici s předstihem i elektronická verze mapy pro systém PES.

Stany ve vesnicích
V každé vesnici je pro účely koordinace hry připraven minimálně jeden stan.

Stany v hlavní základně
Na hlavní základně jsou připraveny stany na spaní pro všechny účastníky, kteří jsou na dané základně umístěni. Pro každého je připraveno místo min. 2 x 0,75m. Abyste místo pro Vás určené využili co nejlépe, doporučujeme si přivézt vojenské lehátko.
Dále zde bodou k dispozici stany pro velení, briefingy a apod.

CQB 1CQB 2CQB 3