Operace Lizzard V. (2014)

Akce se zúčastnilo 750 účastníků z šesti zemí.

470 účastníků se zapojilo do řad ISAF a do řad povstalců 280 účastníků.

There are no items in the list