BS kopie

 

Bloody Sunrise V. (2015) video

  

PMC

Jak probíhá Bloody Sunrise?

Bloody Sunrise je pravděpodobně jedna z nejvíc velkých MILSIM (realná vojenská simulace) operací v ČR a ve známé Evropě. Jedná se o rozsáhlou operaci, která se v jednom okamžiku odehrává na cca 10 operačních prostorech v rozmezí 50 km. Bloody Sunrise VI. je akce trvající 40 hodin bez přerušení.

První čtyři ročníky se odehrávaly v Albánii a soupeřily zde spolu meziárodní jednotky NATO s albánskými zločineckými a teroristickými organizacemi. Názvy jako Ahkbar Shqipëria a jména jako Imram Zacharijev, Zloran Bestijev a Michael „Tiger“ Smith“ naháněly nepřátelům hrůzu. V návaznosti na rozšíření příběhu zábulské provincie jsme se rozhodli udělat další ročníky Bloody Sunrise v Afghánistánu a příběhově tuto akci propojit s Operací Lizzard a Protectorem.

  

BS

Události roku 2015

V Zábulu nasazené jednotky Task Force 211 pod mandátem ISAF obsadily celkem 4 operační prostory, ve kterých se jim povedlo zlikvidovat opevněné základny povstalců. Zjistit polohu hlavní základny, kde se ukrýval Imram Zacharijev, se jim nepodařilo a po těžkých ztrátách v 5.operačním prostoru byla operace ukončena a všechny síly ISAF se stáhly na svou základnu Fort Protector.

Povstalecké skupiny pod vedením samotného Zacharijeva byly nuceni se v průběhu operace opakovaně stahovat, ale díky vysokému odhodlání, kvalitnímu výcviku a dostatečnému počtu věrných bojovníků udrželi útočící Spojence mimo hlavní základnu.

Velení NATO obrdželo v březnu 2017 několik indicí, podle kterých by mohla být poloha tohoto nebezpečného teroristy určena. Rozhodlo tedy o vytvoření nového úkolového uskupení Task Force 212 Stoneking. Nový hon na Imrama Zacharjeva může začít ...

BSOrganizace akce

Strana účastníci se akce se za povstalce dostane přidělené prostory, na kterých zřídí základny a/nebo zajistí předem určené objekty a provádí scénářem určené úkoly.

Jednotky z bojového uskupení NATO – Task Force 212 Stoneking – se na začátku operace shromáždí na určeném místě. Tímto místem bude základna Fort Protector, která bude plnit roli zajištěné základny pro operační činnost. Z této základny budou jednotky dle rozkazů velení, které bude též na této základně, vyrážet k plnění úkolů v přidělených oblastech. Budou dva typy úkolů – průzkumné a útočné. Při plnění průzkumných úkolů budou mít malé týmy za úkol provést precizní průzkum přidělené oblasti a svůj postup a situaci v oblasti hlásit na velitelství operace. Při plnění útočným úkolů budou uskupení jednotek společně s polním velitelem vysílány do těch oblastí, odkud budou průzkumné týmy hlásit výskyt povstalců, a budou mít za úkol společně s průzkumnými týmy přesně lokalizovat protivníka a nalezené cíle zničit.

PMCNa začátku operace bude mít velení TF 212 informace o poloze pouze několika prostorů a polohu dalších prostorů získá až v průběhu operace činností ve známých prostorech.

Každý účastník má v každé oblasti pouze jeden život, to znamená, že je-li v oblasti "A" zasažen, nemůže se v této oblasti již do dalších bojů zapojit. Spojí se proto se svým velením a to určí jeho další nasazení v jiné oblasti.

Velení obou stran může své jednotky libovolně přesouvat mezi prostory dle potřeby a dle aktuální situace.

 

Ústrojová kázeň - Task Force 212 Stoneking

doporučená: pouštní maskovací uniformy nebo multicam, neprůstřelná / střepinová vesta, ochranná helma

povinná: kompletní maskovací uniforma

 

Ústrojová kázeň - povstalci

- civilní oděv afgánského / arabského typu

- používání taktických vest a armádní výstroje povoleno

- striktní zákaz používání maskovaných blůz, doporučeno nepoužívat ani maskované kalhoty

 

BSMísto konání: BVP Svébořice, Areál Nové Dvory, poblíž Mimoně a okolí do 30km (http://www.mapy.cz/s/cUjt)

Otevření prostoru: 21.4.2017 v 10:00

Registrace účastníků: 21.4.2017 od 15:00 do 22:00, 22.4.2015 od 08:00-10:00, po předchozí domluvě bude možná registrace i mimo tuto dobu

Začátek akce: 21.4.2017 v 20:00

Konec akce: 23.4.2017 v 12:00

Osoby mladší 18-ti let se mohou této akce účastnit pouze s písemným svolením zákonného zástupce a v doprovodu odpovědné osoby starší 18-ti let.

např. je-li členovi týmu méně než 18 let, přinese na registraci potvrzení od rodičů (na požádání zašleme formulář k vyplnění) a odpovědnou osobou mu může být jeho velitel starší 18-ti let.

 

Přihlášení na akci a výše vstupného:

od 1.1.2017 do 31.3.2017

Povstalci a PRESS - vstupné 400kč / osoba

Task Force - vstupné 500kč / osoba

Toto zvýhodněné vstupné je podmíněné platbou do 14dní od odeslání přihlášky a je pouze pro prvních 300 přihlášených účastníků na akci!!!

od 1.4.2017 do 21.4.2017

Povstalci a PRESS - vstupné 500kč / osoba

Task Force - vstupné 600kč / osoba

Pro platbu na místě akce je stanoven příplatek ve výši 100kč.

 

PMC