Proběhlé akce

Lizzard 2

 

Operace Lizzard IX. (2018) video

 

DSC 0001

Nadcházející jubilejní 10.díl válečné operace Lizzard, se scénářově nijak zásadně neliší od předchozích ročníků – rozsáhlé bojové operace družstev a čet, jak pěších tak mobilních, bojová činnost povstaleckých skupin a boj o kontrolu regionu.

Jelikož se na léto 2019 plánuje v provincii operace Protector XVI. je úkolem mezinárodních jednotek ISAF vybudovat opevněnou základnu, zajistit přidělenou operační oblast a vyhledat a zničit povstalecké jednotky a jejich v prostoru ukryté základny. Velmi důležité pro jednotky ISAF je zlomení ozbrojeného odporu a nastolení pořádku v provincii a připravení půdy pro letní mírovou operaci.

Povstalecké jednotky musí za každou cenu narušovat a ničit snahy spojeneckých sil o ovládnutí provincie, napadat ozbrojené konvoje a v neposlední řadě obsadit a zničit základnu ISAF. Pro tyto účely je možné použít jakýchkoliv prostředků ke zničení protivníka a narušení jeho činnosti.

 

Lizzard00013Budou využity jak průzkumné mise, útočné operace, přepadové úkoly, obrana základen a další a další.

Smyslem operace není bezduchá střílečka. Naopak, smyslem Operace Lizzard IX. je co nejvěrněji napodobit skutečnou bojovou operaci mezinárodních jednotek ISAF a střet s velmi dobře připraveným a kvalitním povstaleckým hnutím.

Posledního ročníku akce se zúčastnilo přes 1200 účastníků.

 

Jaké bude letošní 10. ročník?

Letošní ročník zažije i jednu velkou změnu z hlediska herního prostoru. Podařilo se nám domluvit a pronajmout rozšíření prostoru směr severovýchod do krásných kopců a hustých lesů. Výsledná velikost prostoru spojením původního a nového bude téměř dvounásobná. Takto nová část prostoru je nazvána Paktika, nebo-li další afghánská provincie sousedící se Zábulem. Pohyb v provincii Paktika bude podléhat speciálnímu režimu.

 Prostor 2

Lizzard00001Ústrojová kázeň - ISAF

doporučená: pouštní maskovací uniformy nebo multicam, neprůstřelná / střepinová vesta, ochranná helma

povinná: kompletní maskovací uniforma

 

Ústrojová kázeň - Povstalci

povinná: civilní oděv afgánského / arabského typu

zakázaná: striktní zákaz používání maskovaných blůz a kalhot 

- používání taktických vest a armádní výstroje povoleno pouze jednobarevných (NE maskovaných)

 

Ústrojová kázeň - Afgánský lid

povinná: civilní oděv afgánského / arabského typu

zakázaná: striktní zákaz používání maskovaných blůz a kalhot 

 

Lizzard00011Místo konání: BVP Svébořice, Areál Nové Dvory, poblíž Mimoně (http://www.mapy.cz/s/cUjt)

Otevření prostoru: 23.5.2019 v 10:00

Registrace účastníků: 23.5.2019 od 15:00 do 20:00, 24.5.2019 od 08:00-20:00, 25.5. 2019 od 08:00-10:00, po předchozí domluvě bude možná registrace i mimo tuto dobu

Začátek akce: 24.5.2018 v 10:00

Konec akce: 26.5.2018 v 12:00

 

Osoby mladší 18-ti let se mohou této akce účastnit pouze s písemným svolením zákonného zástupce a v doprovodu odpovědné osoby starší 18-ti let.

např. je-li členovi týmu méně než 18 let, přinese na registraci potvrzení od rodičů (na požádání zašleme formulář k vyplnění) a odpovědnou osobou mu může být jeho velitel starší 18-ti let.

Po dobu celé akce budou v prostoru Herní maršálové, které jsme úspěšně odzkoušeli na posledním Protectoru, a kteří budou dohlížet na dodržování pravidel a na místě řešit prohřešky.

Velký důraz klademe i na účastníky – veškeré registrace budou podléhat schválení organizátory.

 

Přihlášení na akci a výše vstupného:

od 1.1.2019 do 31.3.2019

Povstalci, civilisté a PRESS - vstupné 450kč / osoba

ISAF - vstupné 550kč / osoba

Toto zvýhodněné vstupné je podmíněné platbou do 14dní od odeslání přihlášky a je pouze pro prvních 300 přihlášených účastníků na akci!!!

Platby musí být na náš účet připsány nejpozději 14.4.2019

Počet přihlášených na akci Operace Lizzard X. přesáhl 300 již 1.1.2019 ve 22:00!

od 1.4.2019 do 24.5.2019

Povstalci, civilisté a PRESS - vstupné 550kč / osoba

ISAF - vstupné 650kč / osoba

Platby musí být na náš účet připsány nejpozději 24.5.2019

Pro platbu na místě akce je stanoven příplatek ve výši 100kč.

 

Lizzard 2017 P5263036 mini