BULLET

BULLET final mini

Po nějaké době jsme se rozhodli oživit náš koncept „Project Bullet“. Ten se zabýval speciálními úkoly pro malé jednotky v rámci našich velkých akcí. Na těchto akcích se účastníci BULLETu snažily nepozorovaně plnit úkoly, které většinou neměly s hlavní akcí mnoho společného a jen ji využívaly jako kulisu.

Již v roce 2014 nás napadla myšlenka vytvořit zvláštní akci pro milovníky operací malých jednotek. A vroce 2015 jsme tuto myšlenku uvedly do reality … 

 

V září proběhla akce s názvem DARK DAWN – SPECIAL FORCES

Proběhla ve dnech 4-6.9. 2015 a byla zaměřena na operace malých jednotek v neznámém prostředí.

K účasti jsme vyzvali výběr jednotek, které se našich akcí pravidelně účastní a o nichž víme, že je akce tohoto typu zajímají.

Nakonec se akce zúčastnilo 41 účastníků z Čech a Německa a trvala 36hodin.

 

S ohledem na pozitivní ohlas účastníků budeme podobné akce organizovat i v roce 2016.

 

Zajímá Vás takovýto typ akce? Ozvěte se nám. Pokud jste jednotka, která se účastní našich akcí, rádi Vás pozveme. Pokud jste ale tým, který neznáme, bude podmínkou Vaší účasti ověřit si Vaše jednotka funguje na nějaké jiné akci.

 

A zde si přečíst více informací o akci Dark Dawn - Special Forces